Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPDCF - ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM Läsår: 2015/2016
Programplanen är fastställd 2015-02-11 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -15 t o m aug -16

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
50 BOM016 0115  A Projektledning, Inlämningsuppgift 3,0
50 BOM016 0215 S A Projektledning, Inlämningsuppgift 4,5
50 BOM021 0110  C Organisation och management i byggindustrin, Projekt 3,5
50 BOM021 0210 S C Organisation och management i byggindustrin, Tentamen 4,0 29/10-2015 em H Ändring 04/01-2016 em H 22/08-2016 fm SB
Valbara kurser
50 BOM135 0108 E 1)  Fastighetsekonomi, Tentamen 7,5 28/10-2015 fm V 07/01-2016 fm M 17/08-2016 fm SB
45 IBY015 0199 E 1)  C Tjänsteproduktion i byggande och fastighetsförvaltning, Tentamen 7,5 24/10-2015 fm M 05/01-2016 em M 24/08-2016 fm M
45 IEK312 0111 E 1)  B Kvalitetsutveckling, Tentamen 7,5 30/10-2015 em H 07/01-2016 em H 19/08-2016 em M

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
50 BOM011 0110  Governance och byggande, Inlämningsuppgift 4,0
50 BOM011 0210 S Governance och byggande, Projekt 3,5
45 TEK140 0107 E D Kontraktsrelationer i byggandet, Tentamen 7,5 15/01-2016 fm Konf Ändring 06/04-2016 fm M 24/08-2016 fm M
Valbara kurser
50 LBT431 0107 E 1)  A Ekonomi- och verksamhetsstyrning, Tentamen 7,5 13/01-2016 fm H 05/04-2016 fm SB 25/08-2016 em SB
45 TEK285 0108 E 1)  D Logistics and supply chain management, Tentamen 7,5 15/01-2016 fm H 07/04-2016 em M 23/08-2016 em SB

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
50 BOM030 0107 E 1)  A Ledarskap och kommunikation, Projekt 7,5
50 BOM070 0107 E 1)  D Strategiskt management, Projekt 7,5
50 BOM185 0115  1)  C Design management, Projekt 2,0
50 BOM185 0215 S 1)  C Design management, Projekt 5,5
47 VMI035 0101 S 1)  B Miljömanagement, Tentamen 7,5 17/03-2016 fm M Ändring 08/04-2016 fm M Ändring 23/08-2016 fm M Ändring

Läsperiod 4
Valbara kurser
50 BOM025 0107 E 1)  C Effektiva byggproduktionsprocesser, Projekt 7,5
50 BOM055 0107 E 1)  A Internationella projekt, Projekt 7,5
50 BOM090 0108 E 1)  D Kunskap och lärande i projektorganisationer, Projekt 7,5


1) Obligatoriskt valbara: Av dessa kurser skall minst två väljas under våren år 1 och hösten år 2 (BOM025, BOM030, BOM055, BOM070, BOM090, BOM135, BOM185, IBY015, IEK312, LBT431, TEK285, VMI035): 2 av kurserna krävs för examen
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.