Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPBME - MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2015/2016
Programplanen är fastställd 2015-02-19 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -15 t o m aug -16

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
28 KLI011 0107 E 1) 2)  Livsmedelskemi, Tentamen 7,5 30/10-2015 em M Kontakta examinator Kontakta examinator
28 KLI041 0107 E 1) 2)  Nutrition och hälsa, Tentamen 7,5 27/10-2015 em V Kontakta examinator Kontakta examinator
75 RRY025 0107 E 3) 4) 5) 6) 7)  C Bildbehandling, Tentamen 7,5 29/10-2015 em M Ändring 05/01-2016 em M 19/08-2016 em SB
32 SSY121 0110 E 3) 4) 5) 6)  A Introduktionskurs i kommunikationsteknik, Tentamen 7,5 26/10-2015 em H 07/01-2016 em H 19/08-2016 em M
32 SSY165 0107  4) 7)  C Händelsediskreta system, Tentamen 5,0 24/10-2015 fm M 05/01-2016 fm M Ändring 26/08-2016 fm M
32 SSY165 0207 S 4) 7)  C Händelsediskreta system, Laboration 2,5
16 TIF030 0105 E 5) 7)  C Moderna avbildnings-, spektroskopi- och diffraktionsmetoder, Tentamen 7,5 29/10-2015 em H 05/01-2016 fm H 26/08-2016 fm M
28 TIF045 0105 E 5)  Molekylär mikroskopi, Projekt 7,5
16 TIF125 0107 E 1) 2)  Biomaterial, Tentamen 7,5 28/10-2015 fm M 07/01-2016 fm H Ändring 26/08-2016 em M
42 TME121 0112  3) 6)  B Fordonssystemteknik, Tentamen 3,0 26/10-2015 fm M 07/01-2016 em M Kontakta examinator
42 TME121 0212 S 3) 6)  B Fordonssystemteknik, Inlämningsuppgift 4,5
42 TME192 0113  6)  C Aktiv säkerhet, Inlämningsuppgift 3,5
42 TME192 0213 S 6)  C Aktiv säkerhet, Tentamen 4,0 30/10-2015 fm M 05/01-2016 fm M Ändring Kontakta examinator

Läsperiod 2
Valbara kurser
16 FKA116 0104 E 2) 7)  A Biologisk fysik, Tentamen 7,5
42 MMF062 0103  6)  D Fordonsdynamik, Projekt 4,5
42 MMF062 0203 S 6)  D Fordonsdynamik, Tentamen 3,0 12/01-2016 em H 04/04-2016 em M 16/08-2016 fm M
32 SSY125 0107 S 4)  A Digital kommunikation, Tentamen 7,5 11/01-2016 em H 05/04-2016 fm H 22/08-2016 em M
32 SSY267 0114 E 2) 3) 4) 5) 6) 7)  C Avancerad biomedicinsk teknik, Projekt 7,5
32 SSY285 0111  3) 4) 6) 7)  A Design av linjära reglersystem, Konstruktionsövning + lab 3,0
32 SSY285 0211 S 3) 4) 6) 7)  A Design av linjära reglersystem, Tentamen 4,5 11/01-2016 em M 02/04-2016 em EKL 26/08-2016 fm M
37 TDA357 0106  3) 5)  D Databaser, Tentamen 4,5 12/01-2016 em M 04/04-2016 em M 25/08-2016 em M
37 TDA357 0206 S 3) 5)  D Databaser, Laboration 3,0
16 TIF050 0105 E 2) 5) 7)  Medicinska material, Tentamen 7,5 15/01-2016 fm H 04/04-2016 em EKL 22/08-2016 em M
42 TME202 0113  6)  A Fordons- och trafiksäkerhet, del A, Laboration 2,0
42 TME202 0213  6)  A Fordons- och trafiksäkerhet, del B, Tentamen 2,0 16/01-2016 em SB Ändring
42 TME202 0313  6)  A Fordons- och trafiksäkerhet, del C, Tentamen 2,0 25/11-2015 em V
42 TME202 0413 S 6)  A Fordons- och trafiksäkerhet, del D, Inlämningsuppgift 1,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
21 KPO045 0199 E 2)  Biologiska material, Tentamen 7,5 18/03-2016 em M Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KPO065 0104 E 2)  Tissue engineering I, Tentamen 7,5 15/03-2016 em M Kontakta examinator Kontakta examinator
32 SSY261 0111  4)  D Konstruktion av mekatroniska system, Tentamen 3,0 15/03-2016 em M 05/04-2016 em H Ändring 18/08-2016 em M
32 SSY261 0211 S 4)  D Konstruktion av mekatroniska system, Laboration 4,5
32 SSY280 0111  4)  D Modellprediktiv reglering, Konstruktionsövning + lab 4,5
32 SSY280 0211 S 4)  D Modellprediktiv reglering, Tentamen 3,0 18/03-2016 fm M 08/04-2016 em M 16/08-2016 fm M
60 TDA289 0110  3)  A Människa - dator interaktion, Inlämningsuppgift 4,5
60 TDA289 0210 S 3)  A Människa - dator interaktion, Laboration 3,0
16 TIF040 0105 E 7)  A Bioteknisk fysik, Tentamen 7,5 14/03-2016 em EKL

Läsperiod 4
Valbara kurser
16 FTF225 0104 E 1) 2)  Tissue engineering II, Projekt 7,5
59 MCC020 0106 S 7)  B Nanobiovetenskap för informationsbehandling, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
32 SSY186 0114  2) 3) 4) 5) 6) 7)  C Medicinska bildsystem, Laboration 1,0
32 SSY186 0214  2) 3) 4) 5) 6) 7)  C Medicinska bildsystem, Projekt 2,5
32 SSY186 0314 S 2) 3) 4) 5) 6) 7)  C Medicinska bildsystem, Tentamen 4,0 02/06-2016 em H 08/04-2016 em EKL 24/08-2016 em SB
32 SSY190 0107  4)  C Inbyggda styrsystem, Tentamen 5,0 02/06-2016 em M 04/04-2016 fm EKL 18/08-2016 fm M
32 SSY190 0207 S 4)  C Inbyggda styrsystem, Laboration 2,5
42 TME196 0111  6)  C Skadebiomekanik, del A, Inlämningsuppgift 4,5
42 TME196 0211 S 6)  C Skadebiomekanik, del B, Tentamen 3,0 31/05-2016 fm M 07/04-2016 fm M 15/08-2016 fm M
11 TMS016 0101 E 5)  Statistisk bildbehandling, Tentamen 7,5 01/06-2016 fm M Ändring Kontakta examinator 24/08-2016 em SB Ändring

 
EXAMENSARBETE
21 KBTX12 0115  Masterexamensarbete vid Kemi och kemiteknik, Examensarbete 30.0      
21 KBTX61 0115  Masterexamensarbete vid Kemi och kemiteknik, del A, Examensarbete 30.0      
21 KBTX61 0215  Masterexamensarbete vid Kemi och kemiteknik, del B, Examensarbete 30.0      
32 SSYX04 0108  Masterexamensarbete vid Signaler och system, Examensarbete 30.0      
32 SSYX60 0109  Masterexamensarbete vid Signaler och system, del A, Examensarbete 30.0      
32 SSYX60 0209  Masterexamensarbete vid Signaler och system, del B, Examensarbete 30.0      
16 TIFX05 0115  Masterexamensarbete vid Fysik, Examensarbete 30.0      
16 TIFX61 0115  Masterexamensarbete vid Fysik, del A, Examensarbete 30.0      
16 TIFX61 0215  Masterexamensarbete vid Fysik, del B, Examensarbete 30.0      

1) Rekommendation: Enbart studenter med bioteknik- eller kemibakgrund får läsa denna kurs (FTF225, KLI011, KLI041, TIF125)
2) Rekommendation: Biomaterial track (FKA116, FTF225, KLI011, KLI041, KPO045, KPO065, SSY186, SSY267, TIF050, TIF125)
3) Rekommendation: e-Health track (RRY025, SSY121, SSY186, SSY267, SSY285, TDA289, TDA357, TME121)
4) Rekommendation: Signals and control track (RRY025, SSY121, SSY125, SSY165, SSY186, SSY190, SSY261, SSY267, SSY280, SSY285)
5) Rekommendation: Image track (RRY025, SSY121, SSY186, SSY267, TDA357, TIF030, TIF045, TIF050, TMS016)
6) Rekommendation: Automotive track (MMF062, RRY025, SSY121, SSY186, SSY267, SSY285, TME121, TME192, TME196, TME202)
7) Rekommendation: Biotechnical physics track (FKA116, MCC020, RRY025, SSY165, SSY186, SSY267, SSY285, TIF030, TIF040, TIF050)
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.