Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPBME - MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2015/2016
Programplanen är fastställd 2015-02-19 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -15 t o m aug -16

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
32 ESS101 0107  A Modellering och simulering, Tentamen 4,5 28/10-2015 fm H 07/01-2016 em H 22/08-2016 fm M
32 ESS101 0207 S A Modellering och simulering, Laboration 3,0
32 SSY091 0114 * C Medicinsk elektronik, Tentamen 3,5
32 SSY180 0107  Medicin för tekniker, del A, Tentamen 4,0 24/10-2015 em H 05/01-2016 em M 17/08-2016 em M
Valbara kurser
32 SSY080 0106 S 1)  B Transformer, signaler och system, Tentamen 7,5 30/10-2015 em M 05/01-2016 em M 24/08-2016 em M

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
32 SSY091 0114 *E C Medicinsk elektronik, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
32 SSY130 0107 S D Tillämpad signalbehandling, Tentamen 7,5 13/01-2016 em H 07/04-2016 em M 23/08-2016 em M
32 SSY180 0207 S Medicin för tekniker, del B, Tentamen 3,5 15/01-2016 fm H 05/04-2016 em EKL 17/08-2016 em M

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
32 SSY096 0114 E C Bildanalys, Tentamen 7,5 19/03-2016 fm EKL 04/04-2016 em EKL 15/08-2016 em M
Valbara kurser
21 KPO065 0104 E 2)  Tissue engineering I, Tentamen 7,5 15/03-2016 em M Kontakta examinator Kontakta examinator
11 MVE155 0107 E 2)  Statistisk slutledning, Tentamen 7,5 15/03-2016 em H Ändring 07/06-2016 em M Ändring 22/08-2016 fm SB Ändring
32 SSY200 0108 E 2)  Elektromagnetiska beräkningar, Muntlig tentamen 7,5
32 SSY261 0111  2)  D Konstruktion av mekatroniska system, Tentamen 3,0 15/03-2016 em M 05/04-2016 em H Ändring 18/08-2016 em M
32 SSY261 0211 S 2)  D Konstruktion av mekatroniska system, Laboration 4,5
37 TDA357 0106  2)  Databaser, Tentamen 4,5 18/03-2016 fm H 04/04-2016 em M Ändring 25/08-2016 em M
37 TDA357 0206 S 2)  Databaser, Laboration 3,0
16 TIF040 0105 E 2)  A Bioteknisk fysik, Tentamen 7,5 14/03-2016 em EKL

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
32 SSY115 0107 E B eHälsa, Projekt 7,5
Valbara kurser
16 FTF225 0104 E 2) 3)  Tissue engineering II, Projekt 7,5
32 SSY186 0114  2)  C Medicinska bildsystem, Laboration 1,0
32 SSY186 0214  2)  C Medicinska bildsystem, Projekt 2,5
32 SSY186 0314 S 2)  C Medicinska bildsystem, Tentamen 4,0 02/06-2016 em H 08/04-2016 em EKL 24/08-2016 em SB


1) Rekommendation: För dem som saknar en kurs i grundläggande signalbehandling. (SSY080)
2) Obligatoriskt valbara: - (FTF225, KPO065, MVE155, SSY186, SSY200, SSY261, TDA357, TIF040): 2 av kurserna krävs för examen
3) Rekommendation: Enbart studenter med bioteknik- eller kemibakgrund får läsa denna kurs (FTF225)
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.