Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPBIO - BIOTEKNIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2015/2016
Programplanen är fastställd 2015-02-19 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -15 t o m aug -16

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
0113 KBB101 0114 E Biokemisk toxikologi, Tentamen 7,5 26/10-2015 em V 19/08-2016 fm SB
0114 KBB111 0114  Design och produktion av biomolekyler, Laboration 2,5
0114 KBB111 0214 S Design och produktion av biomolekyler, Tentamen 5,0 29/10-2015 fm H Ändring 04/01-2016 fm H Ändring
28 KLI011 0107 E Livsmedelskemi, Tentamen 7,5 30/10-2015 em M Kontakta examinator Kontakta examinator
28 KLI041 0107 E Nutrition och hälsa, Tentamen 7,5 27/10-2015 em V Kontakta examinator Kontakta examinator
0114 KMG037 0114 E Avancerad molekylärbiologi, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Ändring
32 SSY180 0107  Medicin för tekniker, del A, Tentamen 4,0 24/10-2015 em H 05/01-2016 em M 17/08-2016 em M
28 TIF045 0105 E Molekylär mikroskopi, Projekt 7,5
16 TIF125 0107 E Biomaterial, Tentamen 7,5 28/10-2015 fm M 07/01-2016 fm H Ändring 26/08-2016 em M

Läsperiod 2
Valbara kurser
0114 KBB057 0114 S Biomolekylär struktur och dynamik, Tentamen 7,5 13/01-2016 em M Ändring 22/08-2016 fm M Ändring
21 KBT036 0107  B Avancerad organisk kemi, Tentamen 4,5 14/01-2016 fm M 04/04-2016 fm M 16/08-2016 fm M
21 KBT036 0207 S B Avancerad organisk kemi, Laboration 3,0
21 KFK021 0107  Biofysikalisk kemi, Tentamen 6,0 11/01-2016 em H Ändring Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KFK021 0207 S Biofysikalisk kemi, Laboration 1,5
28 KLI031 0107 E Livsmedelsteknik, Tentamen 7,5 12/01-2016 fm H Ändring Kontakta examinator Kontakta examinator
0114 KMG046 0114 E Utveckling av läkemedel, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
0113 KMG076 0114 E Genetiskt modiferade nyttoväxter, Tentamen 7,5 Kontakta examinator 24/08-2016 fm M
32 SSY180 0207 S Medicin för tekniker, del B, Tentamen 3,5 15/01-2016 fm H 05/04-2016 em EKL 17/08-2016 em M
16 TIF050 0105 E Medicinska material, Tentamen 7,5 15/01-2016 fm H 04/04-2016 em EKL 22/08-2016 em M

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
28 KBT225 0112 * Syntetisk biologi - utveckling av ett iGEM-projekt, Projekt 4,0
28 KLI021 0104 E Livsmedelsmikrobiologi, Tentamen 7,5 17/03-2016 fm M 06/04-2016 em EKL 25/08-2016 em SB
21 KPO045 0199 E Biologiska material, Tentamen 7,5 18/03-2016 em M Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KPO065 0104 E Tissue engineering I, Tentamen 7,5 15/03-2016 em M Kontakta examinator Kontakta examinator
11 MVE360 0111 E C Bioinformatik, Tentamen 7,5 14/03-2016 fm EKL 04/04-2016 fm EKL 26/08-2016 fm SB

Läsperiod 4
Valbara kurser
16 FTF225 0104 E Tissue engineering II, Projekt 7,5
28 KBT225 0112 *E Syntetisk biologi - utveckling av ett iGEM-projekt, Projekt 3,5
21 KFK181 0107  C Bionanoteknik, Tentamen 5,0 02/06-2016 em M 04/04-2016 fm M 23/08-2016 fm M
21 KFK181 0207 S C Bionanoteknik, Laboration 2,5
28 KKR063 0107  Metabolic engineering, Tentamen 6,0 31/05-2016 fm M 06/04-2016 fm EKL 18/08-2016 fm M
28 KKR063 0207 S Metabolic engineering, Projekt 1,5
28 KLI065 0199 E Livsmedelsbioteknik, Tentamen 7,5 01/06-2016 em M 09/04-2016 fm EKL 19/08-2016 fm SB

 
ÖVRIGT
Ej bundet till läsperiod
Valbara kurser
28 KBT180 0108 E Individuellt projekt i bioteknik, avancerad nivå, Projekt 15,0

 
EXAMENSARBETE
28 BBTX03 0115  Masterexamensarbete vid Biologi och bioteknik, Examensarbete 30.0      
28 BBTX60 0115  Masterexamensarbete vid Biologi och bioteknik, del A, Examensarbete 30.0      
28 BBTX60 0215  Masterexamensarbete vid Biologi och bioteknik, del B, Examensarbete 30.0      
0109 BTXX01 0108  Masterexamensarbete inom biokemi, biomedicin och bioteknik vid Göteborgs universitet, Examensarbete 30.0      
0109 BTXX01 0108  Masterexamensarbete inom biokemi, biomedicin och bioteknik vid Göteborgs universitet, Examensarbete 30.0      
0109 BTXX60 0109  Masterexamensarbete inom biokemi, biomedicin och bioteknik vid Göteborgs universitet, del A, Examensarbete 30.0      
0109 BTXX60 0209  Masterexamensarbete inom biokemi, biomedicin och bioteknik vid Göteborgs universitet, del B, Examensarbete 30.0      
21 KBTX12 0115  Masterexamensarbete vid Kemi och kemiteknik, Examensarbete 30.0      
21 KBTX61 0115  Masterexamensarbete vid Kemi och kemiteknik, del A, Examensarbete 30.0      
21 KBTX61 0215  Masterexamensarbete vid Kemi och kemiteknik, del B, Examensarbete 30.0      
16 TIFX05 0115  Masterexamensarbete vid Fysik, Examensarbete 30.0      
16 TIFX61 0115  Masterexamensarbete vid Fysik, del A, Examensarbete 30.0      
16 TIFX61 0215  Masterexamensarbete vid Fysik, del B, Examensarbete 30.0      

* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.