Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPBIO - BIOTEKNIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2015/2016
Programplanen är fastställd 2015-02-19 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -15 t o m aug -16

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
28 KBB032 0107 E 1)  Biokemi och molekylärbiologi, Tentamen 7,5 30/10-2015 fm V Ändring 04/01-2016 em H 15/08-2016 em SB
0113 KBB101 0114 E 2) 3)  Biokemisk toxikologi, Tentamen 7,5 26/10-2015 em V 19/08-2016 fm SB
0114 KBB111 0114  2) 3)  Design och produktion av biomolekyler, Laboration 2,5
0114 KBB111 0214 S 2) 3)  Design och produktion av biomolekyler, Tentamen 5,0 29/10-2015 fm H Ändring 04/01-2016 fm H Ändring
28 KLI011 0107 E 2) 4)  Livsmedelskemi, Tentamen 7,5 30/10-2015 em M Kontakta examinator Kontakta examinator
28 KLI041 0107 E 2) 4)  Nutrition och hälsa, Tentamen 7,5 27/10-2015 em V Kontakta examinator Kontakta examinator
0114 KMG037 0114 E Avancerad molekylärbiologi, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Ändring
32 SSY180 0107  Medicin för tekniker, del A, Tentamen 4,0 24/10-2015 em H 05/01-2016 em M 17/08-2016 em M
28 TIF045 0105 E Molekylär mikroskopi, Projekt 7,5
16 TIF125 0107 E 2) 5)  Biomaterial, Tentamen 7,5 28/10-2015 fm M 07/01-2016 fm H Ändring 26/08-2016 em M

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
28 KMG060 0107 E Systembiologi, Tentamen 7,5 14/01-2016 fm H 07/04-2016 fm M 23/08-2016 em SB
Valbara kurser
0114 KBB057 0114 S 2) 3)  Biomolekylär struktur och dynamik, Tentamen 7,5 13/01-2016 em M Ändring 22/08-2016 fm M Ändring
21 KFK021 0107  2) 3)  Biofysikalisk kemi, Tentamen 6,0 11/01-2016 em H Ändring Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KFK021 0207 S 2) 3)  Biofysikalisk kemi, Laboration 1,5
28 KLI031 0107 E 2) 4)  Livsmedelsteknik, Tentamen 7,5 12/01-2016 fm H Ändring Kontakta examinator Kontakta examinator
0114 KMG046 0114 E 2) 3)  Utveckling av läkemedel, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
32 SSY180 0207 S Medicin för tekniker, del B, Tentamen 3,5 15/01-2016 fm H 05/04-2016 em EKL 17/08-2016 em M
16 TIF050 0105 E 2) 5)  Medicinska material, Tentamen 7,5 15/01-2016 fm H 04/04-2016 em EKL 22/08-2016 em M

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
21 KAM021 0107  Avancerad analytisk kemi, Inlämningsuppgift 3,8
21 KAM021 0207 S Avancerad analytisk kemi, Laboration 3,7
Valbara kurser
28 KBT225 0112 * Syntetisk biologi - utveckling av ett iGEM-projekt, Projekt 4,0
28 KLI021 0104 E 2) 4)  Livsmedelsmikrobiologi, Tentamen 7,5 17/03-2016 fm M 06/04-2016 em EKL 25/08-2016 em SB
21 KPO065 0104 E 2) 5)  Tissue engineering I, Tentamen 7,5 15/03-2016 em M Kontakta examinator Kontakta examinator
11 MVE360 0111 E 2) 3)  C Bioinformatik, Tentamen 7,5 14/03-2016 fm EKL 04/04-2016 fm EKL 26/08-2016 fm SB

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
28 KBT090 0107 E Industriell bioteknik, Tentamen 7,5 03/06-2016 em EKL 04/04-2016 em EKL 16/08-2016 em M
Valbara kurser
16 FTF225 0104 E 2) 5)  Tissue engineering II, Projekt 7,5
28 KBT225 0112 *E Syntetisk biologi - utveckling av ett iGEM-projekt, Projekt 3,5
28 KKR063 0107  2) 3)  Metabolic engineering, Tentamen 6,0 31/05-2016 fm M 06/04-2016 fm EKL 18/08-2016 fm M
28 KKR063 0207 S 2) 3)  Metabolic engineering, Projekt 1,5
28 KLI065 0199 E 2) 4)  Livsmedelsbioteknik, Tentamen 7,5 01/06-2016 em M 09/04-2016 fm EKL 19/08-2016 fm SB

 
ÖVRIGT
Ej bundet till läsperiod
Valbara kurser
28 BBT001 0115 E Medverkan i iGEM -tävlingen, Projekt 15,0
28 KBT180 0108 E Individuellt projekt i bioteknik, avancerad nivå, Projekt 15,0


1) Rekommendation: Saknar du tillräckliga kunskaper inom biokemi och molekylärbiologi rekommenderas du läsa denna kurs för att ha rätt förkunskaper inför fortsatta studier på MPBIO (KBB032)
2) Obligatoriskt valbara: Valbarhet för studenter på mastersprogrammet bland dessa kurser (FTF225, KBB057, KBB101, KBB111, KFK021, KKR063, KLI011, KLI021, KLI031, KLI041, KLI065, KMG046, KPO065, MVE360, TIF050, TIF125): 5 av kurserna krävs för examen
3) Rekommendation: Om du vill profilera dig inom spåret Biomedicine and biotechnology, rekommenderas en eller flera av följande kurser (KBB057, KBB101, KBB111, KFK021, KKR063, KMG046, MVE360)
4) Rekommendation: Om du vill profilera dig inom spåret Food and health, rekommenderas en eller flera av följande kurser (KLI011, KLI021, KLI031, KLI041, KLI065)
5) Rekommendation: Om du vill profilera dig inom spåret Biomaterials and tissue engineering, rekommenderas en eller flera av följande kurser (FTF225, KPO065, TIF050, TIF125)
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.