Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPBDP - ENTREPRENÖRSKAP OCH AFFÄRSDESIGN, MASTERPROGRAM Läsår: 2015/2016
Programplanen är fastställd 2015-02-19 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -15 t o m aug -16

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
45 TEK296 0114 * 1)  B Ledning och hantering av immateriella tillgångar, Laboration 11,0
45 TEK300 0108 * 1)  D Avancerad immaterialrättsteori, Laboration 4,0

Läsperiod 2
Valbara kurser
45 TEK296 0114 *E 1)  B Ledning och hantering av immateriella tillgångar, Laboration 11,5
45 TEK300 0108 *E 1)  D Avancerad immaterialrättsteori, Laboration 3,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3

Läsperiod 4

 
EXAMENSARBETE
45 TEKX08 0108  Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, Examensarbete 30.0      
45 TEKX60 0109  Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del A, Examensarbete 30.0      
45 TEKX60 0209  Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del B, Examensarbete 30.0      

1) Rekommendation: If you are admitted to the ICM track the following courses are recommended. (TEK296, TEK300)
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.