Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPBDP - ENTREPRENÖRSKAP OCH AFFÄRSDESIGN, MASTERPROGRAM Läsår: 2015/2016
Programplanen är fastställd 2015-02-19 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -15 t o m aug -16

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
45 CIP011 0110 * Design av teknikbaserade innovationer och marknader, Tentamen 4,5
45 CIP017 0114  1)  Teknikbaserat entreprenörskap, Laboration 3,0
45 CIP058 0114  Immaterialrättsliga strategier, Laboration 3,5
45 CIP058 0214 S Immaterialrättsliga strategier, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
Valbara kurser
45 TEK050 0105 * Affärsplanering för tillväxtföretag: Venture Cup, Inlämningsuppgift 4,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
45 CIP011 0110 *E Design av teknikbaserade innovationer och marknader, Tentamen 3,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 CIP017 0214 S 1)  Teknikbaserat entreprenörskap, Laboration 12,0
Valbara kurser
45 TEK050 0105 *E Affärsplanering för tillväxtföretag: Venture Cup, Inlämningsuppgift 3,0

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
45 CIP061 0107 E 2)  A Patent och innovationshantering, Laboration 7,5
45 TEK050 0105 * Affärsplanering för tillväxtföretag: Venture Cup, Inlämningsuppgift 4,5
45 TEK211 0113  2)  C Hantering av varumärkesidentiteter, Laboration 3,0
45 TEK211 0213 S 2)  C Hantering av varumärkesidentiteter, Tentamen 4,5 15/03-2016 fm EKL 05/04-2016 fm H 15/08-2016 em SB
45 TEK216 0112  3)  B Idéutvärdering, Tentamen 4,5 17/03-2016 fm M 04/04-2016 em M 18/08-2016 fm M
45 TEK216 0212 S 3)  B Idéutvärdering, Laboration 3,0
45 TEK255 0107 E Ekonomisk analys, Tentamen 7,5 Kontakta examinator 07/04-2016 em M 16/08-2016 em M
45 TEK350 0109  D Intellektuell egendom och innovationsstrategier, Laboration 1,5
45 TEK350 0209 S D Intellektuell egendom och innovationsstrategier, Tentamen 6,0 18/03-2016 fm SB Ändring 08/04-2016 fm EKL 25/08-2016 em SB
45 TEK510 0114 E 4)  A Organisering för innovation, Tentamen 7,5

Läsperiod 4
Valbara kurser
45 IBB135 0104  B Project management, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 TEK030 0105 E Organisatoriskt beteende, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
45 TEK050 0105 *E Affärsplanering för tillväxtföretag: Venture Cup, Inlämningsuppgift 3,0
45 TEK190 0107 E B Research design and methods, Tentamen 7,5
45 TEK236 0111 E 1)  C Socialt entreprenörskap, Inlämningsuppgift 7,5
45 TEK306 0113 E A Ledning av öppen innovation och nätverksbaserade marknader, Laboration 7,5
45 TEK360 0110 E D International business relationships, Tentamen 7,5 01/06-2016 em EKL 04/04-2016 em EKL 22/08-2016 fm M
45 TEK455 0113 E C Kunskapsbaserat affärsskapande och ledning, Laboration 7,5

 
SOMMARTERMIN
Sommarkurs
Valbara kurser
45 TEK515 0115 E Affärsplanering och entreprenörskap för hållbarhet, Laboration 6,0


1) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
2) Rekommendation: If you are admitted to the ICM track the following courses are recommended, CIP061, TEK211. The courses are prerequisites for the ICM track, second year (CIP061, TEK211)
3) Rekommendation: If you are admitted to the BIO track/CORP track/TECH track the following course is recommended, TEK216. The course is a prerequisite for BIO track/CORP track /TECH track, second year (TEK216) (TEK216)
4) Rekommendation: If you are admitted to the CORP track the following course is recommended, TEK510. (TEK510)
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.