Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPALG - DATAVETENSKAP - ALGORITMER, PROGRAMSPRÅK OCH LOGIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2015/2016
Programplanen är fastställd 2015-02-19 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -15 t o m aug -16

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
37 DAT140 0108 E C Typer för bevis och program, Inlämningsuppgift 7,5
37 TDA293 0110  B Software engineering med formella metoder, Laboration 2,5
37 TDA293 0210 S B Software engineering med formella metoder, Tentamen 5,0 30/10-2015 em V Ändring 05/01-2016 fm H

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
37 DAT315 0115 E A Datavetaren i samhället, Inlämningsuppgift 7,5
Valbara kurser
37 DAT105 0107  A Datorarkitektur, Projekt 1,5
37 DAT105 0207 S A Datorarkitektur, Tentamen 6,0 11/01-2016 em M Ändring 04/04-2016 em EKL 16/08-2016 em M
37 TDA183 0108 E A Beräkningsmodeller, Tentamen 7,5 13/01-2016 fm M 07/04-2016 em M
37 TDA251 0107 E C Algoritmer, fortsättningskurs, Projekt 7,5
37 TDA352 0115  D Kryptografi, Laboration 1,5
37 TDA352 0215 S D Kryptografi, Tentamen 6,0 14/01-2016 em H Ändring 06/04-2016 fm SB Ändring
37 TDA361 0107  D Computer graphics, Tentamen 7,5 15/01-2016 fm M 05/04-2016 em EKL 23/08-2016 em M
37 TDA361 0207 S D Computer graphics, Laboration 0,0
37 TDA452 0111  C Funktionell programmering, Laboration 3,0
37 TDA452 0211 S C Funktionell programmering, Tentamen 4,5 14/01-2016 em M 07/04-2016 em M
37 TDA507 0113 E A Beräkningsmetoder inom bioinformatik, Inlämningsuppgift 7,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
37 DAT122 0115  Programmeringsparadigmer, Laboration 3,0
37 DAT122 0215 S Programmeringsparadigmer, Tentamen 4,5
37 EDA222 0106  B Realtidssystem, Tentamen 4,5 14/03-2016 fm M 08/04-2016 em M 22/08-2016 em M
37 EDA222 0206 S B Realtidssystem, Laboration 3,0
37 EDA263 0107  C Datasäkerhet, Tentamen 6,0 19/03-2016 fm H 09/04-2016 em SB 24/08-2016 em M
37 EDA263 0207 S C Datasäkerhet, Laboration 1,5
37 TDA206 0101 E A Diskret optimering, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
37 TDA231 0101 E D Algoritmer för maskininlärning och slutledning, Projekt 7,5
37 TDA342 0110  C Avancerad funktionell programmering, Laboration 4,5
37 TDA342 0210 S C Avancerad funktionell programmering, Tentamen 3,0 15/03-2016 fm H 22/08-2016 em M

Läsperiod 4
Valbara kurser
37 DAT280 0112  C Parallell funktionell programmering, Tentamen 6,0 28/05-2016 fm M 18/08-2016 em M
37 DAT280 0212 S C Parallell funktionell programmering, Laboration 1,5
37 EDA491 0107  B Nätverkssäkerhet, Tentamen 6,0 30/05-2016 fm M 04/04-2016 em EKL 26/08-2016 em M
37 EDA491 0207 S B Nätverkssäkerhet, Laboration 1,5
37 TDA283 0114 E Kompilatorkonstruktion, Projekt 7,5
37 TDA602 0112  A Språkbaserad datasäkerhet, Projekt 4,5
37 TDA602 0212 S A Språkbaserad datasäkerhet, Laboration 3,0
37 TIN173 0115  D Artificiell intelligens, Projekt 5,0
37 TIN173 0215 S D Artificiell intelligens, Inlämningsuppgift 2,5 01/06-2016 fm M Ändring 24/08-2016 fm M Ändring

 
ÖVRIGT
Ej bundet till läsperiod
Valbara kurser
37 DAT235 0110 E Forskningsinriktad kurs inom data- och informationsteknik, Projekt 7,5

 
EXAMENSARBETE
37 DATX05 0108  Masterexamensarbete vid Data- och informationsteknik, Examensarbete 30.0      
37 DATX60 0109  Masterexamensarbete vid Data- och informationsteknik, del A, Examensarbete 30.0      
37 DATX60 0209  Masterexamensarbete vid Data- och informationsteknik, del B, Examensarbete 30.0      

* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.