Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TIEPL - EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR Läsår: 2015/2016
Programplanen är fastställd 2015-02-19 av utbildningsområdesansvarig

Tredje årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -15 t o m aug -16

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
45 TEK400 0111  D Lean produktion, Inlämningsuppgift 1,5
45 TEK400 0211 S D Lean produktion, Tentamen 6,0 28/10-2015 fm L 07/01-2016 fm L 26/08-2016 fm L
Valbara kurser
11 LMA017 0101 E 1) 2)  Matematisk analys i flera variabler, Tentamen 7,5 26/10-2015 em L 04/01-2016 fm L 18/08-2016 fm L
44 LMU055 0102 * 1)  A Människa - teknik, Tentamen 4,0
45 TEK280 0108 E 1)  C Strategy creation and change, Tentamen 7,5 Kontakta examinator 04/01-2016 fm H Kontakta examinator
45 TEK315 0108 E 1)  D Strategic management and economics of intellectual property, Tentamen 7,5 27/10-2015 em V 05/01-2016 em M 18/08-2016 em SB Ändring
45 TEK475 0113 * 1) 3)  C Praktiskt ledarskap inom innovation, Projekt 0,5
45 TEK475 0213  1) 3)  C Praktiskt ledarskap inom innovation, Dugga 3,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
45 TEK385 0111 E D Integrerad produktionsorganisation, Tentamen 7,5 15/01-2016 fm L 04/04-2016 em L 19/08-2016 em L
Valbara kurser
44 LMU055 0102 *E 1)  A Människa - teknik, Tentamen 3,5 09/01-2016 fm L Ändring 05/04-2016 fm L 16/08-2016 em L
42 LMU113 0104 E 1)  Hållfasthetslära, Tentamen 7,5 12/01-2016 em L 09/04-2016 em L 17/08-2016 fm L
44 PPU055 0106  1)  B Virtuell produktion, Tentamen 5,2 11/01-2016 fm J 07/04-2016 fm M 22/08-2016 fm M
44 PPU055 0206 S 1)  B Virtuell produktion, Laboration 2,3
45 TEK261 0113  1)  C Business marketing and purchasing, Inlämningsuppgift 2,0
45 TEK261 0213 S 1)  C Business marketing and purchasing, Tentamen 5,5 12/01-2016 fm M 06/04-2016 fm M 16/08-2016 fm M
45 TEK475 0113 * 1) 3)  C Praktiskt ledarskap inom innovation, Projekt 4,0

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
45 TEK396 0112  C Ekonomistyrning, del A, Projekt 2,0
45 TEK396 0212  C Ekonomistyrning, del B, Projekt 2,0
45 TEK396 0312 S C Ekonomistyrning, Tentamen 3,5 15/03-2016 fm L 08/04-2016 fm L 15/08-2016 em L
Valbara kurser
11 LMA224 0107 E 1) 2)  D Matematisk överbryggningskurs, Tentamen 7,5 18/03-2016 fm L 06/04-2016 fm L 24/08-2016 fm L

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
45 TEK390 0111  3)  Ingenjören och samhället, Inlämningsuppgift 2,0
45 TEK390 0211 S 3)  Ingenjören och samhället, Tentamen 5,5 02/06-2016 fm L Ändring 05/04-2016 em L Ändring 22/08-2016 fm L Ändring

 
EXAMENSARBETE
47 ENMX01 0105  Examensarbete vid Energi och miljö, Examensarbete 15.0      
44 PPUX01 0105  Examensarbete vid Produkt- och produktionsutveckling, Examensarbete 15.0      
45 TEKX01 0105  Examensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, Examensarbete 15.0      

1) Obligatoriskt valbara: Fritt val mellan dessa kurser (LMA017, LMA224, LMU055, LMU113, PPU055, TEK261, TEK280, TEK315, TEK475): 2 av kurserna krävs för examen
2) Rekommendation: Behörighetskrav för vissa masterprogram (LMA017, LMA224)
3) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.