Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 
Programinriktning:  gemens. för alla ALLM  ELKR 

Programplan för  
TIELL - ELEKTROTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR Läsår: 2015/2016
Programplanen är fastställd 2015-02-19 av utbildningsområdesansvarig

Tredje årskursen
Programinriktning elkraftsteknik
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -15 t o m aug -16

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
47 ENM050 0107 E 1)  B Analys av elkraftsystem, Tentamen 7,5 30/10-2015 em V 05/01-2016 em H 18/08-2016 fm M
47 ENM055 0107 E 1)  D Elektriska drivsystem 1, Tentamen 7,5 27/10-2015 em M 04/01-2016 em H Ändring 22/08-2016 em SB
11 LMA017 0101 E 1) 2)  Matematisk analys i flera variabler, Tentamen 7,5 26/10-2015 em L 04/01-2016 fm L 18/08-2016 fm L

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
47 ENM060 0107 E A Kraftelektroniska omvandlare, Tentamen 7,5 11/01-2016 em SB Ändring 05/04-2016 em M 23/08-2016 em M
43 MTT035 0107 S D Högspänningsteknik 1, Tentamen 7,5 15/01-2016 fm M 07/04-2016 em M 17/08-2016 em M

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
60 LSP127 0102 E A Professional English, Inlämningsuppgift 1,5
43 MTT060 0109  B Elinstallation med författningskunskap, Projekt 4,5
43 MTT060 0209 S B Elinstallation med författningskunskap, Tentamen 3,0 18/03-2016 em EKL 06/04-2016 em M 19/08-2016 fm M

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
45 LMU450 0103 S C Ekonomi & organisation, Tentamen 6,0 31/05-2016 em L 05/04-2016 fm L 15/08-2016 fm L

 
EXAMENSARBETE
47 ENMX01 0105  Examensarbete vid Energi och miljö, Examensarbete 15.0      
43 MTTX01 0105  Examensarbete vid Material- och tillverkningsteknik, Examensarbete 15.0      

1) Obligatoriskt valbara: Välj bland kurserna (ENM050, ENM055, LMA017): 2 av kurserna krävs för examen
2) Rekommendation: Förkunskapskrav för MPEPO (LMA017)
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.