Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 
Programinriktning:  gemens. för alla ALLM  ELKR 

Programplan för  
TIELL - ELEKTROTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR Läsår: 2015/2016
Programplanen är fastställd 2015-02-19 av utbildningsområdesansvarig

Tredje årskursen
Programinriktning Allmän inriktning
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -15 t o m aug -16

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
32 SSY011 0115  D Elektriska system, Laboration 3,5
32 SSY011 0215 S D Elektriska system, Tentamen 4,0 27/10-2015 em L 07/01-2016 fm L Kontakta examinator
Valbara kurser
37 LEU061 0102 S 1)  Datakommunikation, Tentamen 7,5 26/10-2015 em L 04/01-2016 fm L 18/08-2016 em L
11 LMA017 0101 E 1) 2) 3)  Matematisk analys i flera variabler, Tentamen 7,5 26/10-2015 em L 04/01-2016 fm L 18/08-2016 fm L
32 SSY091 0114 * 1)  C Medicinsk elektronik, Tentamen 3,5
32 SSY180 0107  1)  Medicin för tekniker, del A, Tentamen 4,0 24/10-2015 em H 05/01-2016 em M 17/08-2016 em M
32 SSY250 0109 S 1)  Tillämpad reglerdesign, Tentamen 7,5 30/10-2015 em L 07/01-2016 fm L 16/08-2016 fm L

Läsperiod 2
Valbara kurser
37 EDA234 0108 E 1)  C Digital konstruktion, projektkurs, Projekt 7,5
47 ENM060 0107 E 1)  A Kraftelektroniska omvandlare, Tentamen 7,5 11/01-2016 em SB Ändring 05/04-2016 em M 23/08-2016 em M
59 LET564 0115  1) 4)  D Analog konstruktion, Projekt 2,5
59 LET564 0215 S 1) 4)  D Analog konstruktion, Tentamen 5,0 15/01-2016 fm L 07/04-2016 em L 17/08-2016 em L
37 LEU240 0198 E 1)  C Mikrodatorsystem, Tentamen 7,5 14/01-2016 em L 09/04-2016 em L 23/08-2016 fm L
37 LEU420 0101 S 1)  B Router och switchteknik, Projekt 7,5
32 SSY091 0114 *E 1)  C Medicinsk elektronik, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
32 SSY180 0207 S 1)  Medicin för tekniker, del B, Tentamen 3,5 15/01-2016 fm H 05/04-2016 em EKL 17/08-2016 em M

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
60 LSP127 0102 E A Professional English, Inlämningsuppgift 1,5
Valbara kurser
37 DAT065 0106 E 1)  Projekt, Projekt 7,5
37 EDA322 0113  1) 5)  Digital konstruktion, Laboration 3,0
37 EDA322 0213 S 1) 5)  Digital konstruktion, Tentamen 4,5 16/03-2016 em SB Ändring Kontakta examinator Ändring 25/08-2016 em SB
32 LEU340 0198 E 1)  C Industriella styr och övervakningssystem, Projekt 7,5
11 LMA224 0107 E 3) 6)  D Matematisk överbryggningskurs, Tentamen 7,5 18/03-2016 fm L 06/04-2016 fm L 24/08-2016 fm L
32 SSY305 0113 E 1)  C Kommunikationssystem, Tentamen 7,5 17/03-2016 em H Ändring 08/04-2016 em M 26/08-2016 em M

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
45 LMU450 0103 S C Ekonomi & organisation, Tentamen 6,0 31/05-2016 em L 05/04-2016 fm L 15/08-2016 fm L

 
EXAMENSARBETE
47 ENMX01 0105  Examensarbete vid Energi och miljö, Examensarbete 15.0      
37 LMTX38 0105  Examensarbete vid Data- och informationsteknik, Examensarbete 15.0      
59 MCCX05 0108  Examensarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap, Examensarbete 15.0      
43 MTTX01 0105  Examensarbete vid Material- och tillverkningsteknik, Examensarbete 15.0      
75 RRYX05 0108  Examensarbete vid Rymd- och geovetenskap, Examensarbete 15.0      
32 SSYX05 0108  Examensarbete vid Signaler och system, Examensarbete 15.0      

1) Obligatoriskt valbara: Välj bland dessa kurser (DAT065, EDA234, EDA322, ENM060, LET564, LEU061, LEU240, LEU340, LEU420, LMA017, SSY091, SSY180, SSY250, SSY305): 3 av kurserna krävs för examen
2) Rekommendation: Förkunskapskrav för MPCOM, MPEPO, MPBME och MPWPS. (LMA017)
3) Rekommendation: Förkunskapskrav för MPSYS (LMA017, LMA224)
4) Rekommendation: Förkunskapskrav för MPWPS (LET564)
5) Rekommendation: Förkunskapskrav för MPEES (EDA322)
6) Rekommendation: Förkunskapskrav för MPCOM (LMA224)
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.