Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKITE - INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2015/2016
Programplanen är fastställd 2015-02-19 av utbildningsområdesansvarig

Tredje årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -15 t o m aug -16

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
45 ITS023 0113  1)  B Teknik för ett hållbart globalt samhälle, Inlämningsuppgift 1,5
45 ITS023 0213  1)  B Teknik för ett hållbart globalt samhälle, Inlämningsuppgift 1,5
45 ITS023 0313  1)  B Teknik för ett hållbart globalt samhälle, Dugga 1,5
45 ITS023 0413 S 1)  B Teknik för ett hållbart globalt samhälle, Tentamen 3,0
Valbara kurser
37 DAT060 0106 E D Matematisk logik för datavetenskap, Tentamen 7,5 27/10-2015 em H 04/01-2016 em H Ändring 15/08-2016 em SB
37 EDA122 0107  C Feltoleranta datorsystem, Tentamen 6,0 27/10-2015 fm M 07/01-2016 em M 18/08-2016 em M
37 EDA122 0207 S C Feltoleranta datorsystem, Laboration 1,5
37 EDA387 0111  B Datornätverk, Laboration 1,5
37 EDA387 0211 S B Datornätverk, Tentamen 6,0 30/10-2015 em H 05/01-2016 em M 25/08-2016 em SB
42 FFR105 0199 E 2)  D Stokastiska optimeringsmetoder, Tentamen 7,5 28/10-2015 em M 05/01-2016 em H 25/08-2016 fm M
16 FFR135 0100 E 2)  B Artificiella neurala nätverk, Inlämningsuppgift 7,5
16 FFY621 0106 E 2)  C Fysik för ingenjörer, Tentamen 7,5 24/10-2015 em V 07/01-2016 fm E Ändring 16/08-2016 em M
28 KBB032 0107 E 2)  Biokemi och molekylärbiologi, Tentamen 7,5 30/10-2015 fm V Ändring 04/01-2016 em H 15/08-2016 em SB
60 LSP530 0199 * 3)  Skönlitteratur på engelska för ingenjörer, Projekt 3,5
11 MVE085 0105 E 4)  Flervariabelanalys, Tentamen 7,5 29/10-2015 fm V 04/01-2016 fm M 26/08-2016 fm SB
32 SSY180 0107  2)  Medicin för tekniker, del A, Tentamen 4,0 24/10-2015 em H 05/01-2016 em M 17/08-2016 em M
37 TDA383 0114  Parallell programmering, Laboration 3,0
37 TDA383 0214 S Parallell programmering, Tentamen 4,5 24/10-2015 em M 07/01-2016 em H 22/08-2016 em M
45 TEK050 0105 * Affärsplanering för tillväxtföretag: Venture Cup, Inlämningsuppgift 4,5
37 TIN093 0114 E A Algoritmer, Tentamen 7,5 24/10-2015 em M 07/01-2016 fm H Ändring 25/08-2016 em M
11 TMA265 0101 E 4)  Numerisk linjär algebra, Tentamen 7,5 27/10-2015 em V 05/01-2016 em H fm J
50 VTA135 0198 E 2)  Audioteknik och akustik, Tentamen 7,5 28/10-2015 em V Kontakta examinator

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
37 TDA593 0109 E B Modelldriven mjukvaruutveckling, Projekt 7,5
Valbara kurser
37 DAT105 0107  A Datorarkitektur, Projekt 1,5
37 DAT105 0207 S A Datorarkitektur, Tentamen 6,0 11/01-2016 em M Ändring 04/04-2016 em EKL 16/08-2016 em M
37 DAT151 0112  B Programspråk, Tentamen 6,0 15/01-2016 em H 06/04-2016 fm M 17/08-2016 em M
37 DAT151 0212 S B Programspråk, Laboration 1,5
37 EDA092 0106  A Operativsystem, Tentamen 6,0 13/01-2016 fm M 05/04-2016 em M 16/08-2016 em SB
37 EDA092 0206 S A Operativsystem, Laboration 1,5
37 EDA234 0108 E C Digital konstruktion, projektkurs, Projekt 7,5
45 ITS065 0104 E 3)  Genus och teknik, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator
45 ITS070 0104 E 3)  Nya medier: Teknik, mobilitet och samhällsförändring, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KTK111 0105 E 2)  Kemi för ingenjörer, Tentamen 7,5 14/01-2016 fm H 07/04-2016 fm EKL 22/08-2016 em SB
60 LSP530 0199 *E 3)  Skönlitteratur på engelska för ingenjörer, Projekt 4,0
11 MVE190 0108 E 4)  Linjära statistiska modeller, Tentamen 7,5 14/01-2016 fm M Kontakta examinator 25/08-2016 em SB Ändring
32 SSY180 0207 S 2)  Medicin för tekniker, del B, Tentamen 3,5 15/01-2016 fm H 05/04-2016 em EKL 17/08-2016 em M
37 TDA183 0108 E A Beräkningsmodeller, Tentamen 7,5 13/01-2016 fm M 07/04-2016 em M
37 TDA352 0115  D Kryptografi, Laboration 1,5
37 TDA352 0215 S D Kryptografi, Tentamen 6,0 14/01-2016 em H Ändring 06/04-2016 fm SB Ändring
37 TDA357 0106  D Databaser, Tentamen 4,5 12/01-2016 em M 04/04-2016 em M 25/08-2016 em M
37 TDA357 0206 S D Databaser, Laboration 3,0
37 TDA361 0107  D Computer graphics, Tentamen 7,5 15/01-2016 fm M 05/04-2016 em EKL 23/08-2016 em M
37 TDA361 0207 S D Computer graphics, Laboration 0,0
37 TDA452 0111  C Funktionell programmering, Laboration 3,0
37 TDA452 0211 S C Funktionell programmering, Tentamen 4,5 14/01-2016 em M 07/04-2016 em M
37 TDA567 0114  A Testning, felsökning och verifiering, Laboration 2,5
37 TDA567 0214 S A Testning, felsökning och verifiering, Tentamen 5,0 11/01-2016 em EKL Ändring 05/04-2016 em M
37 TDA596 0107  C Distribuerade system, Tentamen 6,0 12/01-2016 fm H 07/04-2016 em M 17/08-2016 fm SB
37 TDA596 0207 S C Distribuerade system, Laboration 1,5
45 TEK050 0105 *E Affärsplanering för tillväxtföretag: Venture Cup, Inlämningsuppgift 3,0
45 TEK225 0107 E 3)  Teknik och samhälle, Projekt 7,5
45 TEK261 0113  C Business marketing and purchasing, Inlämningsuppgift 2,0
45 TEK261 0213 S C Business marketing and purchasing, Tentamen 5,5 12/01-2016 fm M 06/04-2016 fm M 16/08-2016 fm M
45 TEK486 0115  1) 2)  A Grön IT och innovation, Projekt 4,5
45 TEK486 0215 S 1) 2)  A Grön IT och innovation, Dugga 3,0

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
60 TDA517 0210 * 5)  C Kommunikation engelska och ingenjörskompetens, Inlämningsuppgift 0,0
Valbara kurser
45 CTE031 0105 E 3)  Teknikhistoria, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
37 DAT076 0111  C Web-applikationer, Inlämningsuppgift 1,5
37 DAT076 0211 S C Web-applikationer, Projekt 6,0
37 DAT122 0115  Programmeringsparadigmer, Laboration 3,0
37 DAT122 0215 S Programmeringsparadigmer, Tentamen 4,5
37 DAT325 0115  Matematikens domänspecifika språk, Inlämningsuppgift 3,5
37 DAT325 0215 S Matematikens domänspecifika språk, Tentamen 4,0 15/03-2016 em EKL Ändring 23/08-2016 em SB
37 EDA222 0106  B Realtidssystem, Tentamen 4,5 14/03-2016 fm M 08/04-2016 em M 22/08-2016 em M
37 EDA222 0206 S B Realtidssystem, Laboration 3,0
37 EDA263 0107  C Datasäkerhet, Tentamen 6,0 19/03-2016 fm H 09/04-2016 em SB 24/08-2016 em M
37 EDA263 0207 S C Datasäkerhet, Laboration 1,5
37 EDA322 0113  Digital konstruktion, Laboration 3,0
37 EDA322 0213 S Digital konstruktion, Tentamen 4,5 16/03-2016 em SB Ändring Kontakta examinator Ändring 25/08-2016 em SB
37 EDA344 0114  6)  Datakommunikation, Laboration 2,0
37 EDA344 0214 S 6)  Datakommunikation, Tentamen 5,5 16/03-2016 em M 28/05-2016 fm SB 15/08-2016 em SB
75 EOE054 0110 * 2)  Mätteknik, Tentamen 2,2
75 EOE054 0210 * 2)  Mätteknik, Konstruktionsövning 1,5
60 FSP071 0114 * Handleda och leda teknisk kommunikation: att förbättra kollegors kommunikationsförmåga, Inlämningsuppgift 4,0
45 IEK415 0198  Industriell ekonomi, Tentamen 4,5 Kontakta examinator 08/04-2016 fm M 19/08-2016 fm SB
45 IEK415 0298 S Industriell ekonomi, Projekt 3,0
11 MVE155 0107 E 4)  Statistisk slutledning, Tentamen 7,5 15/03-2016 em H Ändring 07/06-2016 em M Ändring 22/08-2016 fm SB Ändring
37 TDA206 0101 E A Diskret optimering, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
60 TDA289 0110  A Människa - dator interaktion, Inlämningsuppgift 4,5
60 TDA289 0210 S A Människa - dator interaktion, Laboration 3,0
37 TDA357 0106  Databaser, Tentamen 4,5 18/03-2016 fm H 04/04-2016 em M Ändring 25/08-2016 em M
37 TDA357 0206 S Databaser, Laboration 3,0
37 TDA383 0114  Parallell programmering, Laboration 3,0
37 TDA383 0214 S Parallell programmering, Tentamen 4,5 19/03-2016 em M 22/08-2016 em M
45 TEK350 0109  D Intellektuell egendom och innovationsstrategier, Laboration 1,5
45 TEK350 0209 S D Intellektuell egendom och innovationsstrategier, Tentamen 6,0 18/03-2016 fm SB Ändring 08/04-2016 fm EKL 25/08-2016 em SB
11 TMA372 0101 E 4)  Partiella differentialekvationer, grundkurs, Tentamen 7,5 16/03-2016 em M Ändring 10/06-2016 fm M Ändring 24/08-2016 fm M Ändring
11 TMA521 0197 E 4) 7)  Storskalig optimering, Tentamen 7,5

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
60 TDA517 0110  5)  C Kommunikation engelska och ingenjörskompetens, Tentamen 3,8 02/06-2016 em EKL 08/04-2016 fm M 25/08-2016 fm SB
60 TDA517 0210 * 5)  C Kommunikation engelska och ingenjörskompetens, Inlämningsuppgift 2,2
60 TDA517 0310 S 5)  C Kommunikation engelska och ingenjörskompetens, Inlämningsuppgift 1,5
Valbara kurser
37 EDA491 0107  B Nätverkssäkerhet, Tentamen 6,0 30/05-2016 fm M 04/04-2016 em EKL 26/08-2016 em M
37 EDA491 0207 S B Nätverkssäkerhet, Laboration 1,5
75 EOE054 0110 * 2)  Mätteknik, Tentamen 3,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
75 EOE054 0210 *S 2)  Mätteknik, Konstruktionsövning 0,8
60 FSP071 0114 *E Handleda och leda teknisk kommunikation: att förbättra kollegors kommunikationsförmåga, Inlämningsuppgift 3,5
11 MVE255 0108 E 4)  Matematisk analys i flera variabler, Tentamen 7,5 31/05-2016 em SB 05/04-2016 fm H 26/08-2016 fm SB
37 TDA283 0114 E Kompilatorkonstruktion, Projekt 7,5
37 TDA602 0112  A Språkbaserad datasäkerhet, Projekt 4,5
37 TDA602 0212 S A Språkbaserad datasäkerhet, Laboration 3,0
45 TEK130 0106 E 3)  Vetenskapshistoria, Tentamen 7,5
37 TIN093 0114 E A Algoritmer, Tentamen 7,5 01/06-2016 em SB Ändring 07/01-2016 fm H Ändring 25/08-2016 em M
37 TIN173 0115  D Artificiell intelligens, Projekt 5,0
37 TIN173 0215 S D Artificiell intelligens, Inlämningsuppgift 2,5 01/06-2016 fm M Ändring 24/08-2016 fm M Ändring
37 TMV027 0112  4)  Ändliga automater och formella språk, Tentamen 6,0 01/06-2016 em M 17/08-2016 fm SB
37 TMV027 0212 S 4)  Ändliga automater och formella språk, Inlämningsuppgift 1,5

 
EXAMENSARBETE
88 CIUX03 0108  Kandidatarbete vid Tillämpad informationsteknologi, del A, Projekt 0.0      
60 CIUX03 0208  Kandidatarbete vid Tillämpad informationsteknologi, del B, Projekt 15.0      
88 DATX02 0106  Kandidatarbete vid Data- och informationsteknik, del A, Projekt 0.0      
37 DATX02 0206  Kandidatarbete vid Data- och informationsteknik, del B, Projekt 15.0      

1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
2) Obligatoriskt valbara: Obligatoriska valbara kurser inom Teknisk och naturvetenskaplig bredd (EOE054, FFR105, FFR135, FFY621, KBB032, KTK111, SSY180, TEK486, VTA135): 2 av kurserna krävs för examen
3) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
4) Obligatoriskt valbara: Obligatoriska valbara kurser inom Matematik bredd (MVE085, MVE155, MVE190, MVE255, TMA265, TMA372, TMA521, TMV027): 6.0 hp av kurserna krävs för examen
5) Kursen innehåller tema MTS 4,5 hp
6) Rekommendation: Förkunskapskrav för Computer Systems and Networks (EDA344)
7) Ges vartannat år
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.