Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKITE - INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2015/2016
Programplanen är fastställd 2015-02-19 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -15 t o m aug -16

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
37 DAT255 0111  Software engineering project, Projekt 3,0
37 DAT255 0211 S Software engineering project, Inlämningsuppgift 4,5
11 MVE045 0105 E Matematisk analys, Tentamen 7,5 24/10-2015 em V 04/01-2016 em M 23/08-2016 fm SB
Valbara kurser
60 LSP530 0199 * 1)  Skönlitteratur på engelska för ingenjörer, Projekt 3,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
37 DAT016 0112  Programmering av inbyggda system, Tentamen 4,5 12/01-2016 em H 04/04-2016 em M 19/08-2016 fm M
37 DAT016 0212 S Programmering av inbyggda system, Laboration 3,0
11 MVE051 0113  Matematisk statistik och diskret matematik, Inlämningsuppgift 1,5
11 MVE051 0213 S Matematisk statistik och diskret matematik, Tentamen 6,0 14/01-2016 em H 06/04-2016 fm EKL 24/08-2016 em SB
Valbara kurser
60 LSP530 0199 *E 1)  Skönlitteratur på engelska för ingenjörer, Projekt 4,0

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
37 TDA416 0105  Datastrukturer och algoritmer, Tentamen 7,5 14/03-2016 fm SB 18/08-2016 fm M
37 TDA416 0205 S Datastrukturer och algoritmer, Laboration 0,0
Valbara kurser
45 CTE031 0105 E 1)  Teknikhistoria, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
37 EDA344 0114  2) 3)  Datakommunikation, Laboration 2,0
37 EDA344 0214 S 2) 3)  Datakommunikation, Tentamen 5,5 16/03-2016 em M 28/05-2016 fm SB 15/08-2016 em SB
45 IEK415 0198  Industriell ekonomi, Tentamen 4,5 Kontakta examinator 08/04-2016 fm M 19/08-2016 fm SB
45 IEK415 0298 S Industriell ekonomi, Projekt 3,0
37 TDA357 0106  Databaser, Tentamen 4,5 18/03-2016 fm H 04/04-2016 em M Ändring 25/08-2016 em M
37 TDA357 0206 S Databaser, Laboration 3,0
37 TDA383 0114  Parallell programmering, Laboration 3,0
37 TDA383 0214 S Parallell programmering, Tentamen 4,5 19/03-2016 em M 22/08-2016 em M

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
37 DAT026 0107 E Matematisk modellering och problemlösning, Inlämningsuppgift 7,5
Valbara kurser
37 EDA343 0109  2) 3)  Datakommunikation, Laboration 2,0
37 EDA343 0209 S 2) 3)  Datakommunikation, Tentamen 5,5 28/05-2016 fm SB 16/03-2016 em M 15/08-2016 em SB
11 MVE255 0108 E Matematisk analys i flera variabler, Tentamen 7,5 31/05-2016 em SB 05/04-2016 fm H 26/08-2016 fm SB
45 TEK130 0106 E 1)  Vetenskapshistoria, Tentamen 7,5
45 TEK225 0107 E 1)  Teknik och samhälle, Projekt 7,5
45 TEK250 0107 E Industrial management, Tentamen 7,5 01/06-2016 em M 07/04-2016 em M 26/08-2016 em M
37 TIN093 0114 E 4)  A Algoritmer, Tentamen 7,5 01/06-2016 em SB Ändring 07/01-2016 fm H Ändring 25/08-2016 em M
37 TMV027 0112  4)  Ändliga automater och formella språk, Tentamen 6,0 01/06-2016 em M 17/08-2016 fm SB
37 TMV027 0212 S 4)  Ändliga automater och formella språk, Inlämningsuppgift 1,5


1) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
2) Rekommendation: Förkunskapskrav för Computer Systems and Networks (EDA343, EDA344)
3) Överlapp: Endast en av markerade kurser kan samtidigt räknas in i examen (EDA343, EDA344)
4) Rekommendation: Matematik eller teoretisk datavetenskap: Minst en (1) kurs krävs - fullständig kurslista finns i utbildningsplanen, rubrik rekommendationer, samt på programmets hemsida i Studentportalen (TIN093, TMV027)
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.