Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKITE - INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2015/2016
Programplanen är fastställd 2015-02-19 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -15 t o m aug -16

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
37 EDA433 0112  Grundläggande datorteknik, Tentamen 4,5 26/10-2015 em M Kontakta examinator 18/08-2016 fm SB
37 EDA433 0212 S Grundläggande datorteknik, Laboration 3,0
37 TDA545 0104  Objektorienterad programvaruutveckling, Tentamen 4,5 29/10-2015 em H 04/01-2016 fm H 24/08-2016 fm M
37 TDA545 0204 S Objektorienterad programvaruutveckling, Laboration 3,0

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
37 TDA550 0104  Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, Tentamen 4,5 13/01-2016 em SB Ändring 04/04-2016 fm SB 17/08-2016 fm SB
37 TDA550 0204 S Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, Laboration 3,0
11 TMV200 0104 E Diskret matematik, Tentamen 7,5 15/01-2016 em M 07/04-2016 em SB 26/08-2016 em SB

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
60 DAT216 0114  Design och konstruktion av grafiska gränssnitt, Projekt 3,5
60 DAT216 0214 S Design och konstruktion av grafiska gränssnitt, Tentamen 4,0 14/03-2016 em M 06/04-2016 em H Ändring 16/08-2016 fm SB
60 LSP310 0204 * 1)  Kommunikation och ingenjörskompetens, Inlämningsuppgift 0,0
11 TMV206 0107  Linjär algebra, Tentamen 6,0 17/03-2016 em EKL 09/04-2016 fm SB 25/08-2016 fm SB
11 TMV206 0207 S Linjär algebra, Laboration 1,5

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
60 LSP310 0104  1)  Kommunikation och ingenjörskompetens, Projekt 6,0
60 LSP310 0204 *S 1)  Kommunikation och ingenjörskompetens, Inlämningsuppgift 1,5
37 TDA367 0109 E Objektorienterat programmeringsprojekt, Projekt 7,5


1) Kursen innehåller tema MTS 3,0 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.