Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKELT - ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2014/2015
Programplanen är fastställd 2014-02-25 av utbildningsområdesansvarig

Tredje årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Poäng/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -14 t o m aug -15
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
32 ESS017 0107  D Reglerteknik, Tentamen 5,5 31/10-2014 fm H 02/01-2015 em V 20/08-2015 em V
32 ESS017 0207 S D Reglerteknik, Konstruktionsövning + lab 2,0
59 MCC086 0111  A Mikroelektronik, Tentamen 3,0 27/10-2014 em M 03/01-2015 em V 17/08-2015 fm M
59 MCC086 0211  A Mikroelektronik, Projekt 3,0
59 MCC086 0311 S A Mikroelektronik, Inlämningsuppgift 1,5
Läsperiod 2
Valbara kurser
37 EDA234 0108 E 1)  C Digital konstruktion, projektkurs, Projekt 7,5
47 EEK140 0198  1) 2) 3)  D Elteknik, Tentamen 3,7 13/01-2015 em M 15/04-2015 em M 25/08-2015 em M
47 EEK140 0298 S 1) 2) 3)  D Elteknik, Konstruktionsövning + lab 3,8
75 EEM021 0107  1) 2) 4)  A Högfrekvensteknik, Tentamen 6,0 12/01-2015 em M 13/04-2015 fm M 24/08-2015 em M
59 EEM021 0207 S 1) 2) 4)  A Högfrekvensteknik, Laboration 1,5
45 ITS065 0104 E 1) 5)  Genus och teknik, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator
45 ITS070 0104 E 1) 5)  Nya medier: Teknik, mobilitet och samhällsförändring, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator
45 TEK225 0107 E 1) 5)  Teknik och samhälle, Projekt 7,5
11 TMV200 0104 E 1) 6)  Diskret matematik, Tentamen 7,5 16/01-2015 em V 16/04-2015 em V 28/08-2015 em V
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
45 CTE031 0105 E 1) 5)  Teknikhistoria, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
37 EDA322 0113  1) 2) 7)  Digital konstruktion, Laboration 3,0
37 EDA322 0213 S 1) 2) 7)  Digital konstruktion, Tentamen 4,5 18/03-2015 em M Ändring 27/08-2015 em V
37 EDA344 0114  1) 6) 8)  Datakommunikation, Laboration 2,0
37 EDA344 0214 S 1) 6) 8)  Datakommunikation, Tentamen 5,5 18/03-2015 em M Ändring 17/08-2015 em M
45 IEK415 0198  1)  Industriell ekonomi, Tentamen 4,5 Kontakta examinator 17/04-2015 fm M 21/08-2015 fm V Ändring
45 IEK415 0298 S 1)  Industriell ekonomi, Projekt 3,0
32 SSY305 0113 E 1) 2) 9)  C Kommunikationssystem, Tentamen 7,5 19/03-2015 fm V Ändring 17/04-2015 em M 28/08-2015 em M
37 TDA416 0105  1) 10) 6)  Datastrukturer och algoritmer, Tentamen 7,5 16/03-2015 fm H 20/08-2015 fm V
37 TDA416 0205 S 1) 10) 6)  Datastrukturer och algoritmer, Laboration 0,0
45 TEK225 0107 E 5)  Teknik och samhälle, Projekt 7,5
11 TMA372 0101 E 1)  Partiella differentialekvationer, grundkurs, Tentamen 7,5 18/03-2015 em V 09/06-2015 fm J 26/08-2015 fm V
Läsperiod 4
Valbara kurser
37 EDA331 0105  1) 11)  Datorsystemteknik, Tentamen 6,0 02/06-2015 em M 17/04-2015 em M 18/08-2015 em V
37 EDA331 0205 S 1) 11)  Datorsystemteknik, Laboration 1,5
37 EDA343 0109  1) 6) 8)  Datakommunikation, Laboration 2,0
37 EDA343 0209 S 1) 6) 8)  Datakommunikation, Tentamen 5,5 30/05-2015 fm M 17/08-2015 em M
37 LET375 0105  1) 10) 6)  Algoritmer och datastrukturer, Tentamen 6,0 05/06-2015 em L 18/04-2015 em L 25/08-2015 fm L
37 LET375 0205 S 1) 10) 6)  Algoritmer och datastrukturer, Inlämningsuppgift 1,5
75 RRY075 0107 E 1) 12)  C Mätteknik med miljöinriktning, Tentamen 7,5 04/06-2015 em M Ändring 25/08-2015 em M
45 TEK130 0106 E 1) 5)  Vetenskapshistoria, Projekt 7,5
45 TEK225 0107 E 5)  Teknik och samhälle, Projekt 7,5
45 TEK250 0107 E 1)  Industrial management, Tentamen 7,5 03/06-2015 em M 16/04-2015 em V 28/08-2015 em V
 
EXAMENSARBETE
88 DATX02 0106  Kandidatarbete vid Data- och informationsteknik, del A, Projekt 0.0      
37 DATX02 0206  Kandidatarbete vid Data- och informationsteknik, del B, Projekt 15.0      
88 ENMX02 0106  Kandidatarbete vid Energi och miljö, del A, Projekt 0.0      
47 ENMX02 0206  Kandidatarbete vid Energi och miljö, del B, Projekt 15.0      
88 MCCX02 0106  Kandidatarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap, del A, Projekt 0.0      
59 MCCX02 0206  Kandidatarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap, del B, Projekt 15.0      
88 MTTX02 0106  Kandidatarbete vid Material- och tillverkningsteknik, del A, Projekt 0.0      
43 MTTX02 0206  Kandidatarbete vid Material- och tillverkningsteknik, del B, Projekt 15.0      
88 RRYX02 0106  Kandidatarbete vid Rymd- och geovetenskap, del A, Projekt 0.0      
75 RRYX02 0206  Kandidatarbete vid Rymd- och geovetenskap, del B, Projekt 15.0      
88 SSYX02 0106  Kandidatarbete vid Signaler och system, del A, Projekt 0.0      
32 SSYX02 0206  Kandidatarbete vid Signaler och system, del B, Projekt 15.0      
1) Obligatoriskt valbara: - (CTE031, EDA234, EDA322, EDA331, EDA343, EDA344, EEK140, EEM021, IEK415, ITS065, ITS070, LET375, RRY075, SSY305, TDA416, TEK130, TEK225, TEK250, TMA372, TMV200): 4 av kurserna krävs för examen
2) Obligatoriskt valbara: Breddkurser (EDA322, EEK140, EEM021, SSY305): 2 av kurserna krävs för examen
3) Rekommendation: Förkunskapskrav för MPEPO (EEK140)
4) Rekommendation: Rekommenderas för MPWPS (EEM021)
5) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
6) Rekommendation: Förkunskapskrav för MPCSN (LET375 eller TDA416; EDA343 eller EDA344 (EDA343, EDA344, LET375, TDA416, TMV200)
7) Rekommendation: Förkunskapskrav för MPEES (EDA322)
8) Överlapp: Endast en av markerade kurser kan samtidigt räknas in i examen (EDA343, EDA344)
9) Rekommendation: Rekommenderas för MPCOM (SSY305)
10) Överlapp: Endast en av markerade kurser kan samtidigt räknas in i examen (LET375, TDA416)
11) Rekommendation: Rekommenderas för MPEES (EDA331)
12) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Publicerad: fr 26 nov 2010. Ändrad: on 24 jan 2018