Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKELT - ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2014/2015
Programplanen är fastställd 2014-02-25 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -14 t o m aug -15
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
16 FFY143 0106 E Fysik 2, Tentamen 7,5 27/10-2014 fm H 05/01-2015 em M 25/08-2015 em M
11 TMA044 0114  Flervariabelanalys, Laboration 1,5
11 TMA044 0214 S Flervariabelanalys, Tentamen 6,0 30/10-2014 fm V 02/01-2015 fm V Ändring 28/08-2015 fm V
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
32 EEK136 0106  1)  Miljö- och elteknik, Tentamen 1,5 Kontakta examinator 13/04-2015 fm M 20/08-2015 fm V
32 EEK136 0206 S 1)  Miljö- och elteknik, Projekt 6,0
32 EEM015 0198  Elektromagnetiska fält, Tentamen 6,0 15/01-2015 em M 17/04-2015 em M 26/08-2015 em V
32 EEM015 0298 S Elektromagnetiska fält, Konstruktionsövning + lab 1,5
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
75 EOE054 0110 * Mätteknik, Tentamen 2,2
75 EOE054 0210 * Mätteknik, Konstruktionsövning 1,5
32 ETI146 0106 * Elektronik, Laboration 0,7
32 ETI146 0206 * Elektronik, Tentamen 3,0
32 TMA982 0111  Linjära system och transformer, Laboration 2,5
32 TMA982 0211 S Linjära system och transformer, Tentamen 5,0 20/03-2015 em V 14/04-2015 em M 27/08-2015 fm V
Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
75 EOE054 0110 * Mätteknik, Tentamen 3,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
75 EOE054 0210 *S Mätteknik, Konstruktionsövning 0,8
11 ESS011 0106  Matematisk statistik och signalbehandling, Tentamen 4,5 01/06-2015 fm M 15/04-2015 em V 17/08-2015 fm M
32 ESS011 0206 S Matematisk statistik och signalbehandling, Konstruktionsövning + lab 3,0
32 ETI146 0106 * Elektronik, Laboration 0,8
32 ETI146 0206 *S Elektronik, Tentamen 3,0 05/06-2015 fm V 16/04-2015 em V 24/08-2015 em M
1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Publicerad: fr 26 nov 2010. Ändrad: on 24 jan 2018