Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKELT - ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2014/2015
Programplanen är fastställd 2014-02-25 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Poäng/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -14 t o m aug -15
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
32 EMI084 0111 * Kretsanalys, Tentamen 2,2
32 EMI084 0211 * Kretsanalys, Inlämningsuppgift 0,8
32 EMI084 0311 * Kretsanalys, Laboration 0,7
47 FSP025 0105 * Teknisk kommunikation, Projekt 1,5
60 FSP025 0205 * Teknisk kommunikation, Tentamen 2,3
11 TMV157 0112  Inledande matematik, Tentamen 6,0 30/10-2014 em V 05/01-2015 em V 26/08-2015 fm V
11 TMV157 0212 S Inledande matematik, Laboration 1,5
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
32 EMI084 0111 * Kretsanalys, Tentamen 2,3 16/01-2015 em H 17/04-2015 em V 18/08-2015 em M
32 EMI084 0211 * Kretsanalys, Inlämningsuppgift 0,7
32 EMI084 0311 *S Kretsanalys, Laboration 0,8
47 FSP025 0105 * Teknisk kommunikation, Projekt 1,5
60 FSP025 0205 *S Teknisk kommunikation, Tentamen 2,2 27/10-2014 em H 02/01-2015 fm V 27/08-2015 fm V
11 TMV137 0112  Matematisk analys i en variabel, Tentamen 6,0 14/01-2015 fm V 13/04-2015 fm V 17/08-2015 fm V
11 TMV137 0212 S Matematisk analys i en variabel, Laboration 1,5
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
37 TDA547 0110  Objektorienterad programmering, Laboration 2,5
37 TDA547 0210 S Objektorienterad programmering, Tentamen 5,0 21/03-2015 em M Ändring 14/04-2015 em M 21/08-2015 em M
11 TMV141 0106 S Linjär algebra, Tentamen 7,5 18/03-2015 fm M 16/04-2015 fm V 24/08-2015 fm V
Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
37 EDA216 0106  Digital- och datorteknik, Tentamen 4,5 02/06-2015 fm M 16/04-2015 fm M 20/08-2015 fm M
37 EDA216 0206 S Digital- och datorteknik, Laboration 3,0
16 FFY401 0102 E Fysik, Tentamen 7,5 05/06-2015 fm M 15/04-2015 em V 19/08-2015 em M
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Publicerad: fr 26 nov 2010. Ändrad: on 24 jan 2018