Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPSCM - SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, MSC PROGR Läsår: 2013/2014
Programplanen är fastställd 2013-02-20 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -13 t o m aug -14

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
45 IEK312 0111 E B Quality management, Tentamen 7,5 25/10-2013 em M 17/01-2014 em V 22/08-2014 em M
45 TEK275 0108 * 1)  C Projects in supply chain management, Projekt 7,5
45 TEK315 0108 E D Strategic management and economics of intellectual property, Tentamen 7,5 25/10-2013 em M 17/01-2014 em V 21/08-2014 em V
45 TEK325 0109 E 1)  A Distribution economy and structure, Tentamen 7,5 21/10-2013 em V 13/01-2014 em V 27/08-2014 em V
45 TEK465 0113 E 1)  A Environmental aspects of transport, Inlämningsuppgift 7,5

Läsperiod 2
Valbara kurser
45 IBB135 0104 E A Project management, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator
44 IPE061 0103 E A Risk management and safety, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator
45 TEK270 0108 E 1)  C Purchasing and supply management II, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
45 TEK275 0108 *E 1)  C Projects in supply chain management, Projekt 7,5
45 TEK320 0108 E 2)  C ICT economics and policy, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
45 TEK405 0111 E 3)  D Organizational behavior orientation, Tentamen 7,5 Kontakta examinator

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
45 ITR585 0104 S 1)  A Management of physical distribution, Tentamen 7,5 12/03-2014 fm M 15/01-2014 fm V 18/08-2014 em M
45 TEK216 0112  B Idea evaluation, Tentamen 4,5 13/03-2014 fm H 17/01-2014 em V 21/08-2014 fm V
45 TEK216 0212 S B Idea evaluation, Laboration 3,0
45 TEK350 0109  D Intellectual property and innovation strategies, Laboration 1,5
45 TEK350 0209 S D Intellectual property and innovation strategies, Tentamen 6,0 14/03-2014 fm H 17/01-2014 fm V 28/08-2014 em V

Läsperiod 4
Valbara kurser
45 IBB135 0104 E B Project management, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator
45 ITR361 0103 E 1) 4)  C Environmental aspects on logistics and transportation, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 TEK030 0105 E 3)  X Organizational behavior, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
45 TEK360 0110 E D International business relationships, Tentamen 7,5 28/05-2014 em V 13/01-2014 em V 25/08-2014 fm M

 
EXAMENSARBETE
45 TEKX08 0108  Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, Examensarbete 30.0      
45 TEKX60 0109  X Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del A, Examensarbete 30.0      
45 TEKX60 0209  X Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del B, Examensarbete 30.0      

1) Obligatoriskt valbara: Minst 2 av de kurserna skall väljas (ITR361, ITR585, TEK270, TEK275, TEK325, TEK465): 2 av kurserna krävs för examen
2) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
3) Överlapp: Endast en av markerade kurser kan samtidigt räknas in i examen (TEK030, TEK405)
4) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.