Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPQOM - QUALITY AND OPERATIONS MANAGEMENT, MSC PROGR Läsår: 2013/2014
Programplanen är fastställd 2013-02-24 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -13 t o m aug -14

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
45 TEK280 0108 E C Strategy creation and change, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 TEK315 0108 E D Strategic management and economics of intellectual property, Tentamen 7,5 25/10-2013 em M 17/01-2014 em V 21/08-2014 em V
45 TEK430 0111 E A Change Management & Improvement Processes, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator

Läsperiod 2
Valbara kurser
45 IBB135 0104 E A Project management, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator
44 IPE061 0103 E A Risk management and safety, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator
45 TEK020 0105 E B Platform development and modularization management, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
45 TEK240 0107 E B Production logistics, Tentamen 7,5 19/12-2013 fm V 25/04-2014 em M 26/08-2014 em V
45 TEK261 0113  C Business marketing and purchasing, Inlämningsuppgift 2,0
45 TEK261 0213 S C Business marketing and purchasing, Tentamen 5,5 16/12-2013 em V 24/04-2014 em V 22/08-2014 em V
45 TEK320 0108 E 1)  C ICT economics and policy, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
45 TEK405 0111 E D Organizational behavior orientation, Tentamen 7,5 Kontakta examinator

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
45 TEK350 0109  D Intellectual property and innovation strategies, Laboration 1,5
45 TEK350 0209 S D Intellectual property and innovation strategies, Tentamen 6,0 14/03-2014 fm H 17/01-2014 fm V 28/08-2014 em V
45 TEK460 0113 E B Improving healthcare service design and delivery, Tentamen 7,5 10/03-2014 fm V 13/01-2014 fm V 25/08-2014 fm M

Läsperiod 4
Valbara kurser
45 TEK360 0110 E D International business relationships, Tentamen 7,5 28/05-2014 em V 13/01-2014 em V 25/08-2014 fm M

 
EXAMENSARBETE
45 TEKX08 0108  Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, Examensarbete 30.0      
45 TEKX60 0109  X Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del A, Examensarbete 30.0      
45 TEKX60 0209  X Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del B, Examensarbete 30.0      

1) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.