Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKIEK - INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR Läsår: 2013/2014
Programplanen är fastställd 2012-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -13 t o m aug -14

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
11 MVE011 0109  LA Inledande matematik, Laboration 1,5
11 MVE011 0209 S LA Inledande matematik, Tentamen 7,5 26/10-2013 fm V 18/01-2014 fm V 27/08-2014 fm V
45 TEK040 0105 E 1)  LA Introduktionskurs: Industriell ekonomi och organisation, Tentamen 7,5 23/10-2013 fm H 13/01-2014 fm V 21/08-2014 fm M

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
45 IDY023 0106  LA Ekonomisk analys 1: Ekonomisk kalkylering och styrning, del A, Dugga 3,0 19/08-2014 fm V
45 IDY023 0206  LA Ekonomisk analys 1: Ekonomisk kalkylering och styrning, del B, Projekt 3,0
45 IDY023 0306 S LA Ekonomisk analys 1: Ekonomisk kalkylering och styrning, Inlämningsuppgift 1,5
11 MVE016 0109  LA Matematisk analys i en variabel, Laboration 1,5
11 MVE016 0209 S LA Matematisk analys i en variabel, Tentamen 6,0 18/12-2013 fm V 25/04-2014 fm V 29/08-2014 fm V

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
45 IDY029 0112  2)  LA Ekonomisk analys 2: Externanalys, del A, Dugga 3,0 26/08-2014 fm V Ändring
45 IDY029 0212  2)  LA Ekonomisk analys 2: Externanalys, del B, Projekt 3,0
45 IDY029 0312 S 2)  LA Ekonomisk analys 2: Externanalys, del C, Inlämningsuppgift 1,5
37 TDA143 0105  LA Programmerade system, Tentamen 4,5 11/03-2014 fm M 17/01-2014 fm M 22/08-2014 fm M
37 TDA143 0205 S LA Programmerade system, Laboration 3,0

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
11 MVE021 0109  LA Linjär algebra I, Laboration 1,5
11 MVE021 0209 S LA Linjär algebra I, Tentamen 6,0 03/06-2014 em V 16/01-2014 fm V 25/08-2014 fm V
16 TIF190 0108  2)  LA Fysik för ingenjörer 1: Fysik för hållbar utveckling, Tentamen 6,0 27/05-2014 fm M 14/01-2014 fm V 20/08-2014 fm M
16 TIF190 0208 S 2)  LA Fysik för ingenjörer 1: Fysik för hållbar utveckling, Laboration 1,5


1) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
2) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 1,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.