Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPPEN - PRODUCTION ENGINEERING, MSC PROGR Läsår: 2013/2014
Programplanen är fastställd 2013-02-19 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -13 t o m aug -14

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
45 IEK312 0111 E B Quality management, Tentamen 7,5 25/10-2013 em M 17/01-2014 em V 22/08-2014 em M
43 MTT090 0111 S B Polymer processing and properties, Tentamen 7,5 21/10-2013 fm M 17/01-2014 em M 21/08-2014 em V
44 PPU110 0108 E C Product lifecycle management (PLM), Projekt 7,5
44 PPU170 0112 E A Production project course - development, Projekt 7,5
32 SSY165 0107  C Discrete event systems, Tentamen 5,0 22/10-2013 fm H 14/01-2014 fm M 26/08-2014 fm M
32 SSY165 0207 S C Discrete event systems, Laboration 2,5
45 TEK430 0111 E A Change Management & Improvement Processes, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 TEK475 0113  1)  LA Praktiskt ledarskap inom innovation, Projekt 4,5
45 TEK475 0213 S 1)  LA Praktiskt ledarskap inom innovation, Dugga 3,0 24/09-2013 fm V Ändring 16/01-2014 em V 26/08-2014 em M Ändring

Läsperiod 2
Valbara kurser
44 IPE061 0103 E A Risk management and safety, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator
43 MMK082 0111  D Materials characterisation and failure analysis, del A, Tentamen 4,0 20/12-2013 fm M 25/04-2014 fm M 28/08-2014 em M
43 MMK082 0211 S D Materials characterisation and failure analysis, del B, Laboration 3,5
44 MPR271 0107 E C Simulation of production systems, Projekt 7,5
43 MTT106 0113 E D Metal cutting, Projekt 7,5
32 SSY290 0112  A Design of flexible and modular automation systems, Tentamen 3,5 16/12-2013 em M 23/04-2014 fm V 22/08-2014 em V
32 SSY290 0212 S A Design of flexible and modular automation systems, Projekt 4,0
45 TEK195 0107 E D Manufacturing strategy, Tentamen 7,5 18/12-2013 fm H 26/08-2014 em V
45 TEK240 0107 E B Production logistics, Tentamen 7,5 19/12-2013 fm V 25/04-2014 em M 26/08-2014 em V

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3

Läsperiod 4

 
EXAMENSARBETE
43 MTTX04 0108  Masterexamensarbete vid Material- och tillverkningsteknik, Examensarbete 30.0      
43 MTTX60 0109  X Masterexamensarbete vid Material- och tillverkningsteknik, del A, Examensarbete 30.0      
43 MTTX60 0209  X Masterexamensarbete vid Material- och tillverkningsteknik, del B, Examensarbete 30.0      
44 PPUX05 0108  Masterexamensarbete vid Produkt- och produktionsutveckling, Examensarbete 30.0      
44 PPUX60 0109  X Masterexamensarbete vid Produkt- och produktionsutveckling, del A, Examensarbete 30.0      
44 PPUX60 0209  X Masterexamensarbete vid Produkt- och produktionsutveckling, del B, Examensarbete 30.0      
45 TEKX08 0108  X Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, Examensarbete 30.0      
45 TEKX60 0109  X Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del A, Examensarbete 30.0      
45 TEKX60 0209  X Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del B, Examensarbete 30.0      

1) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.