Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPPEN - PRODUCTION ENGINEERING, MSC PROGR Läsår: 2013/2014
Programplanen är fastställd 2013-02-19 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -13 t o m aug -14

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
43 MPR034 0111  D Manufacturing processes, del A, Tentamen 6,0 22/10-2013 em M 14/01-2014 em V 19/08-2014 em M
43 MPR034 0211 S D Manufacturing processes, del B, Laboration 1,5
44 PPU160 0111 E C Production systems, Tentamen 7,5 26/10-2013 fm M 18/01-2014 fm V 29/08-2014 em M
Frivilliga kurser
42 TME265 0113 E X Förberedande kurs i Matlab, Projekt 3,0

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
43 MTT096 0113 E A Production management, Inlämningsuppgift 7,5
Valbara kurser
43 MMK082 0111  D Materials characterisation and failure analysis, del A, Tentamen 4,0 20/12-2013 fm M 25/04-2014 fm M 28/08-2014 em M
43 MMK082 0211 S D Materials characterisation and failure analysis, del B, Laboration 3,5
44 MPR271 0107 E 1)  C Simulation of production systems, Projekt 7,5
43 MTT106 0113 E 1)  D Metal cutting, Projekt 7,5
32 SSY290 0112  1)  A Design of flexible and modular automation systems, Tentamen 3,5 16/12-2013 em M 23/04-2014 fm V 22/08-2014 em V
32 SSY290 0212 S 1)  A Design of flexible and modular automation systems, Projekt 4,0
45 TEK240 0107 E 1)  B Production logistics, Tentamen 7,5 19/12-2013 fm V 25/04-2014 em M 26/08-2014 em V

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
44 MPP027 0111  2)  A Production ergonomics & work design, Inlämningsuppgift 3,0
44 MPP027 0211 S 2)  A Production ergonomics & work design, Dugga 4,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
Valbara kurser
45 IEK312 0111 E B Quality management, Tentamen 7,5 15/03-2014 fm V 22/08-2014 em M
44 PPU165 0111 E 1)  B Virtual process planning, Tentamen 7,5 13/03-2014 fm H 16/01-2014 fm M 20/08-2014 em M

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
44 IAR059 0113 E A Project - Scientific Theory & Engineering Methodology, Projekt 7,5
Valbara kurser
44 IPE061 0103 E A Risk management and safety, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
44 MPR213 0111 E 1)  B Robotics and manufacturing automation, Tentamen 7,5 02/06-2014 fm M 16/01-2014 em V 21/08-2014 em V
43 MTT046 0111 E 1)  C Metal processing: Casting, forming & joining, Inlämningsuppgift 7,5
45 TEK195 0107 E 1)  D Manufacturing strategy, Tentamen 7,5 28/05-2014 fm M 26/08-2014 em J Ändring


1) Obligatoriskt valbara: MTT106 och SSY290 väljs år 2 (MPR213, MPR271, MTT046, MTT106, PPU165, SSY290, TEK195, TEK240): 2 av kurserna krävs för examen
2) Kursen innehåller tema MTS 4,0 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.