Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPDES - INDUSTRIAL DESIGN ENGINEERING, MSC PROGR Läsår: 2013/2014
Programplanen är fastställd 2013-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -13 t o m aug -14

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
45 IEK312 0111 E B Quality management, Tentamen 7,5 25/10-2013 em M 17/01-2014 em V 22/08-2014 em M
44 MPP105 0104 E D Visual brand identity and product design, Inlämningsuppgift 7,5
43 MPR034 0111  D Manufacturing processes, del A, Tentamen 6,0 22/10-2013 em M 14/01-2014 em V 19/08-2014 em M
43 MPR034 0211 S D Manufacturing processes, del B, Laboration 1,5
44 PPU110 0108 E C Product lifecycle management (PLM), Projekt 7,5

Läsperiod 2
Valbara kurser
45 IBB135 0104 E A Project management, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator
44 IPE061 0103 E A Risk management and safety, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator
43 MMK221 0107 E B Materials selection and design, Projekt 7,5 Kontakta examinator
44 MPP036 0108 E 1)  D Cognitive ergonomics, Inlämningsuppgift 7,5
45 TEK261 0113  C Business marketing and purchasing, Inlämningsuppgift 2,0
45 TEK261 0213 S C Business marketing and purchasing, Tentamen 5,5 16/12-2013 em V 24/04-2014 em V 22/08-2014 em V
42 TME125 0107 E A Finite element simulation in design, Tentamen 7,5 21/12-2013 fm M 23/04-2014 em V 29/08-2014 em M

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3

Läsperiod 4

 
EXAMENSARBETE
44 PPUX05 0108  Masterexamensarbete vid Produkt- och produktionsutveckling, Examensarbete 30.0      
44 PPUX60 0109  X Masterexamensarbete vid Produkt- och produktionsutveckling, del A, Examensarbete 30.0      
44 PPUX60 0209  X Masterexamensarbete vid Produkt- och produktionsutveckling, del B, Examensarbete 30.0      

1) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.