Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2

Utbildningsplan för
MPBME - BIOMEDICAL ENGINEERING, MSC PROGR Läsår: 2013/2014
Utbildningsplanen är fastställd 2013-02-18 av utbildningsområdesansvarig
 

 
 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Omfattning: 120.0 hp

 

Gällande kurser för läsår 2013/2014:

Se programplan

 
 Examenskrav:
  Teknologie masterexamen:
Avklarade kurser om totalt 120 hp
Avklarade kurser på avancerad nivå (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Examensarbete 30 hp
Fullgjort fordringar för kurser på avancerad nivå examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 45 hp
Kurser (inklusive examensarbete) inom ett för utbildningen fastställt huvudområde 60 hp
Avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
Fullgjort kurskrav enligt programplan

Se även den lokala examensordningen
 

Huvudområde:

Elektroteknik

 
Övrig information:
 

Mer information om programmet (url):

http://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Biomedical-engineering.aspx


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.