Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPBDP - ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS DESIGN, MSC PROGR Läsår: 2013/2014
Programplanen är fastställd 2013-02-14 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -13 t o m aug -14

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
45 TEK295 0108 * 1)  B Applied intellectual capital management, Laboration 4,0
45 TEK300 0108 * 1)  D Advanced ICM theory, Laboration 3,5
45 TEK305 0108 E 1)  C Management of open innovation and network-based markets, Laboration 7,5

Läsperiod 2
Valbara kurser
45 TEK295 0108 *E 1)  B Applied intellectual capital management, Laboration 11,0
45 TEK300 0108 *E 1)  D Advanced ICM theory, Laboration 4,0

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3

Läsperiod 4

 
EXAMENSARBETE
45 TEKX08 0108  Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, Examensarbete 30.0      
45 TEKX60 0109  X Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del A, Examensarbete 30.0      
45 TEKX60 0209  X Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del B, Examensarbete 30.0      

1) Rekommendation: If you are admitted to the ICM track the following courses are recommended. (TEK295, TEK300, TEK305)
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.