Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Tillåtna byten av obligatoriska kurser

TKTEM: TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR

Kurser som studenten saknar Kurser som kan ersätta kurser som studenten saknar
DAT036: Datastrukturer DAT037: Datastrukturer
DAT036: Datastrukturer DAT038: Datastrukturer och algoritmer
DAT037: Datastrukturer DAT038: Datastrukturer och algoritmer
DAT038: Datastrukturer och algoritmer DAT037: Datastrukturer
FFM515: Mekanik 1 FFM516: Mekanik 1
FFM516: Mekanik 1 FFM515: Mekanik 1
IMS090: Simuleringsbaserad mekanik och hållfasthetslära TME061: Hållfasthetslära och maskinelement
KVM091: Termodynamik FTF140: Termodynamik och statistisk mekanik
MVE036: Flervariabelanalys MVE600: Flervariabelanalys
MVE160: Mathematical modelling MVE161: Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering
MVE160: Mathematical modelling MVE162: Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering
MVE161: Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering MVE162: Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering
MVE161: Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering MVE160: Mathematical modelling
MVE162: Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering MVE160: Mathematical modelling
MVE162: Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering MVE161: Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering
MVE170: Grundläggande stokastiska processer MVE550: Stokastiska processer och Bayesiansk inferens
MVE300: Sannolikhet, statistik och risk MVE301: Sannolikhet, statistik och risk
MVE345: Miljö och matematisk modellering MVE346: Miljö och matematisk modellering
MVE346: Miljö och matematisk modellering MVE345: Miljö och matematisk modellering
MVE600: Flervariabelanalys MVE036: Flervariabelanalys
TDA382: Parallell programmering TDA383: Parallell programmering
TEK555: Industriell ekonomi för matematiker TEK556: Industriell ekonomi
TEK555: Industriell ekonomi för matematiker TEK557: Grundläggande corporate finance
TEK556: Industriell ekonomi TEK555: Industriell ekonomi för matematiker
TEK556: Industriell ekonomi TEK557: Grundläggande corporate finance
TEK557: Grundläggande corporate finance TEK555: Industriell ekonomi för matematiker
TEK557: Grundläggande corporate finance TEK556: Industriell ekonomi
TIN211: Programmeringsteknik TIN213: Programmeringsteknik
TIN211: Programmeringsteknik TIN212: Programmeringsteknik
TIN211: Programmeringsteknik TIN214: Programmeringsteknik
TIN212: Programmeringsteknik TIN211: Programmeringsteknik
TIN212: Programmeringsteknik TIN213: Programmeringsteknik
TIN212: Programmeringsteknik TIN214: Programmeringsteknik
TIN213: Programmeringsteknik TIN214: Programmeringsteknik
TIN213: Programmeringsteknik TIN212: Programmeringsteknik
TIN214: Programmeringsteknik TIN213: Programmeringsteknik
TIN214: Programmeringsteknik TIN212: Programmeringsteknik
TMA671: Linjär algebra och numerisk analys TMA672: Linjär algebra och numerisk analys
TMA672: Linjär algebra och numerisk analys TMA671: Linjär algebra och numerisk analys
TME061: Hållfasthetslära och maskinelement IMS090: Simuleringsbaserad mekanik och hållfasthetslära


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.