Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Tillåtna byten av obligatoriska kurser

TKIEK: INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR

Kurser som studenten saknar Kurser som kan ersätta kurser som studenten saknar Programinriktning
DAT256: Software engineering project DAT257: Agile software project management Informationsteknik
IDY023: Ekonomisk analys 1: Ekonomisk kalkylering och styrning IDY024: Lönsamhetsanalys och styrning
IDY029: Ekonomisk analys 2: Externanalys TEK730: Finansiell analys och företagsvärdering
IKA096: Informationssystem IKA097: Leading in a digital world
IKA097: Leading in a digital world TEK765: Leading in a digital world
IKA097: Leading in a digital world IKA096: Informationssystem
IOE011: Ekonomisk analys 3: Innovationsekonomi IOE012: Innovationsekonomi
ITR233: Logistik ITR234: Logistik
KTK111: Kemi för ingenjörer KTK112: Kemi för ingenjörer Kemi- och bioteknik
LET375: Algoritmer och datastrukturer DAT495: Datastrukturer och algoritmer Informationsteknik
MVE016: Matematisk analys i en variabel MVE017: Matematisk analys i en variabel
MVE021: Linjär algebra MVE022: Linjär algebra
MVE171: Grundläggande stokastiska processer och finansiella tillämpningar MVE172: Grundläggande stokastiska processer och finansiella tillämpningar Finansiell matematik
TDA143: Programmerade system TDA144: Grundläggande programmeringsteknik
TEK550: Operationsanalys TEK695: Operationsanalys
TEK925: Introduktionskurs industriell ekonomi TEK926: Introduktion till industriell ekonomi
TIF220: Fysik för ingenjörer 2: Elektromagnetism och modern fysik TIF221: Fysik för ingenjörer 2: elektromagnetism och modern fysik
TMS088: Finansiella tidsserier MVE155: Statistisk slutledning
TMS136: Dataanalys och statistik TMS137: Sannolikhetsteori och statistik


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.