Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Tillåtna byten av obligatoriska kurser

TKELT: ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR

Kurser som studenten saknar Kurser som kan ersätta kurser som studenten saknar
TDA547: Objektorienterad programmering DAT445: Inledande programmering
EDA322: Digital konstruktion EDA321: Digitalteknik-syntes
EDA321: Digitalteknik-syntes EDA322: Digital konstruktion
EDA333: Datorsystemteknik EDA332: Datorsystemteknik
EDA332: Datorsystemteknik EDA333: Datorsystemteknik
EDA343: Datakommunikation EDA342: Datakommunikation
EDA344: Datakommunikation EDA343: Datakommunikation
EDA342: Datakommunikation EDA343: Datakommunikation
EDA343: Datakommunikation EDA344: Datakommunikation
EEK137: Miljöteknik EEK136: Miljö- och elteknik
EEK136: Miljö- och elteknik EEK137: Miljöteknik
EEK141: Elkraftteknik EEK140: Elteknik
EEK140: Elteknik EEK141: Elkraftteknik
EMI084: Kretsanalys EMI083: Kretsanalys
EMI083: Kretsanalys EMI084: Kretsanalys
EOE054: Mätteknik EOE053: Mätteknik
EOE055: Elektrisk mätteknik EOE054: Mätteknik
EOE053: Mätteknik EOE054: Mätteknik
EOE054: Mätteknik EOE055: Elektrisk mätteknik
ESS012: Sannolikhetsteori och statistisk signalbehandling ESS011: Matematisk statistik och signalbehandling
ESS011: Matematisk statistik och signalbehandling ESS012: Sannolikhetsteori och statistisk signalbehandling
SSY051: Reglerteknik ESS017: Reglerteknik
ETI147: Analog elektronik ETI146: Elektronik
ETI146: Elektronik ETI147: Analog elektronik
FFY144: Fysik 2 FFY143: Fysik 2
FFY143: Fysik 2 FFY144: Fysik 2
MCC145: Tekniskt projekt i elektroteknik FSP025: Teknisk kommunikation
TEK250: Industriell produktion IAR075: Industriell organisation
MCC086: Mikroelektronik MCC085: Mikroelektronik
MCC085: Mikroelektronik MCC086: Mikroelektronik
FSP025: Teknisk kommunikation MCC145: Tekniskt projekt i elektroteknik
SEE090: Miljömätteknik RRY075: Mätteknik med miljöinriktning
RRY075: Mätteknik med miljöinriktning SEE090: Miljömätteknik
ESS017: Reglerteknik SSY051: Reglerteknik
TDA417: Datastrukturer och algoritmer TDA416: Datastrukturer och algoritmer
TDA416: Datastrukturer och algoritmer TDA417: Datastrukturer och algoritmer
TDA547: Objektorienterad programmering TDA546: Objektorienterad programmering E
TDA546: Objektorienterad programmering E TDA547: Objektorienterad programmering
DAT445: Inledande programmering TDA547: Objektorienterad programmering
TEK226: Teknik och samhälle TEK225: Teknik och samhälle
TEK225: Teknik och samhälle TEK226: Teknik och samhälle
IAR075: Industriell organisation TEK250: Industriell produktion
TEK571: Teknikens etik TEK570: Teknikens etik
TEK570: Teknikens etik TEK571: Teknikens etik
TMA044: Flervariabelanalys TMA043: Flervariabelanalys
TMA043: Flervariabelanalys TMA044: Flervariabelanalys
TMA982: Linjära system och transformer TMA981: Linjära system och transformer
TMA981: Linjära system och transformer TMA982: Linjära system och transformer
TMV137: Matematisk analys i en variabel TMV136: Matematisk analys i en variabel
TMV136: Matematisk analys i en variabel TMV137: Matematisk analys i en variabel
TMV143: Linjär algebra TMV141: Linjär algebra
TMV141: Linjär algebra TMV143: Linjär algebra
TMV157: Inledande matematik TMV156: Inledande matematik
TMV156: Inledande matematik TMV157: Inledande matematik


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.