Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Tillåtna byten av obligatoriska kurser

TKARK: ARKITEKTUR

Kurser som studenten saknar Kurser som kan ersätta kurser som studenten saknar
AFT042: Arkitektur: utbildning, metod, arbetsfält AFT043: Arkitektur - en introduktion
AFT043: Arkitektur - en introduktion AFT042: Arkitektur: utbildning, metod, arbetsfält
AFT061: Boendets rum AFT062: Boendets rum
AFT062: Boendets rum AFT061: Boendets rum
AFT076: Form, teknik och arkitektur AFT077: Form och teknik
AFT077: Form och teknik AFT076: Form, teknik och arkitektur
AIP016: Arbetets rum AIP017: Arbetets rum
AIP016: Arbetets rum AIP018: Arbetets rum
AIP016: Arbetets rum ARK505: Arbetets rum
AIP017: Arbetets rum AIP016: Arbetets rum
AIP017: Arbetets rum ARK505: Arbetets rum
AIP017: Arbetets rum AIP018: Arbetets rum
AIP018: Arbetets rum AIP017: Arbetets rum
AIP018: Arbetets rum AIP016: Arbetets rum
AIP018: Arbetets rum ARK505: Arbetets rum
AKA081: Arkitektur: Teori och text AKA082: Arkitektur: teori och text
AKA081: Arkitektur: Teori och text AKA083: Arkitektur: teori och text
AKA082: Arkitektur: teori och text AKA083: Arkitektur: teori och text
AKA082: Arkitektur: teori och text AKA081: Arkitektur: Teori och text
AKA083: Arkitektur: teori och text AKA081: Arkitektur: Teori och text
AKA083: Arkitektur: teori och text AKA082: Arkitektur: teori och text
ARK062: Ombyggnad och stadsförnyelse ARK064: Bevarande och omvandling
ARK064: Bevarande och omvandling ARK062: Ombyggnad och stadsförnyelse
ARK251: Arkitektur, miljö och hållbar utveckling ARK252: Arkitektur, miljö och hållbar utveckling
ARK251: Arkitektur, miljö och hållbar utveckling ARK253: Arkitektur, miljö och hållbar utveckling
ARK252: Arkitektur, miljö och hållbar utveckling ARK253: Arkitektur, miljö och hållbar utveckling
ARK252: Arkitektur, miljö och hållbar utveckling ARK251: Arkitektur, miljö och hållbar utveckling
ARK253: Arkitektur, miljö och hållbar utveckling ARK252: Arkitektur, miljö och hållbar utveckling
ARK253: Arkitektur, miljö och hållbar utveckling ARK251: Arkitektur, miljö och hållbar utveckling
ARK445: Att undersöka arkitektur 1 ARK447: Att undersöka arkitektur 1
ARK445: Att undersöka arkitektur 1 ARK446: Att undersöka arkitektur 1
ARK446: Att undersöka arkitektur 1 ARK447: Att undersöka arkitektur 1
ARK446: Att undersöka arkitektur 1 ARK445: Att undersöka arkitektur 1
ARK447: Att undersöka arkitektur 1 ARK445: Att undersöka arkitektur 1
ARK447: Att undersöka arkitektur 1 ARK446: Att undersöka arkitektur 1
ARK450: Att undersöka arkitektur 2 ARK452: Att undersöka arkitektur 2
ARK450: Att undersöka arkitektur 2 ARK451: Att undersöka arkitektur 2
ARK451: Att undersöka arkitektur 2 ARK452: Att undersöka arkitektur 2
ARK451: Att undersöka arkitektur 2 ARK450: Att undersöka arkitektur 2
ARK452: Att undersöka arkitektur 2 ARK450: Att undersöka arkitektur 2
ARK452: Att undersöka arkitektur 2 ARK451: Att undersöka arkitektur 2
ARK480: Byggnaden som system AUT088: Byggnaden som system
ARK480: Byggnaden som system ARK481: Byggnaden som system
ARK480: Byggnaden som system AUT089: Byggnaden som system
ARK481: Byggnaden som system ARK480: Byggnaden som system
ARK481: Byggnaden som system AUT089: Byggnaden som system
ARK481: Byggnaden som system AUT088: Byggnaden som system
ARK505: Arbetets rum AIP018: Arbetets rum
ARK505: Arbetets rum AIP016: Arbetets rum
ARK505: Arbetets rum AIP017: Arbetets rum
ARK510: Stadsrum och planering ARK512: Stadsrum
ARK510: Stadsrum och planering ARK513: Stadsrum
ARK510: Stadsrum och planering ARK511: Stadsrum och planering
ARK511: Stadsrum och planering ARK510: Stadsrum och planering
ARK511: Stadsrum och planering ARK512: Stadsrum
ARK511: Stadsrum och planering ARK513: Stadsrum
ARK512: Stadsrum ARK511: Stadsrum och planering
ARK512: Stadsrum ARK510: Stadsrum och planering
ARK512: Stadsrum ARK513: Stadsrum
ARK513: Stadsrum ARK512: Stadsrum
ARK513: Stadsrum ARK511: Stadsrum och planering
ARK513: Stadsrum ARK510: Stadsrum och planering
ARK515: Stadslandskapet ARK516: Stadslandskap
ARK515: Stadslandskapet ASB157: Stadslandskapet
ARK515: Stadslandskapet ASB159: Stadslandskapet
ARK515: Stadslandskapet ASB158: Stadslandskapet
ARK516: Stadslandskap ARK515: Stadslandskapet
ARK516: Stadslandskap ASB159: Stadslandskapet
ARK516: Stadslandskap ASB158: Stadslandskapet
ARK516: Stadslandskap ASB157: Stadslandskapet
ASB157: Stadslandskapet ASB158: Stadslandskapet
ASB157: Stadslandskapet ASB159: Stadslandskapet
ASB157: Stadslandskapet ARK515: Stadslandskapet
ASB157: Stadslandskapet ARK516: Stadslandskap
ASB158: Stadslandskapet ASB159: Stadslandskapet
ASB158: Stadslandskapet ARK515: Stadslandskapet
ASB158: Stadslandskapet ARK516: Stadslandskap
ASB158: Stadslandskapet ASB157: Stadslandskapet
ASB159: Stadslandskapet ASB158: Stadslandskapet
ASB159: Stadslandskapet ARK515: Stadslandskapet
ASB159: Stadslandskapet ASB157: Stadslandskapet
ASB159: Stadslandskapet ARK516: Stadslandskap
ATH060: Arkitekturhistoria, allmän ATH062: Arkitekturhistoria
ATH060: Arkitekturhistoria, allmän ATH061: Arkitekturhistoria
ATH061: Arkitekturhistoria ATH062: Arkitekturhistoria
ATH061: Arkitekturhistoria ATH060: Arkitekturhistoria, allmän
ATH062: Arkitekturhistoria ATH061: Arkitekturhistoria
ATH062: Arkitekturhistoria ATH060: Arkitekturhistoria, allmän
AUT088: Byggnaden som system ARK481: Byggnaden som system
AUT088: Byggnaden som system AUT089: Byggnaden som system
AUT088: Byggnaden som system ARK480: Byggnaden som system
AUT089: Byggnaden som system AUT088: Byggnaden som system
AUT089: Byggnaden som system ARK480: Byggnaden som system
AUT089: Byggnaden som system ARK481: Byggnaden som system


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.