Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Tillåtna byten av obligatoriska kurser

MPWPS: TRÅDLÖS TEKNIK, FOTONIK OCH RYMDTEKNIK, MASTERPROGRAM

Kurser som studenten saknar Kurser som kan ersätta kurser som studenten saknar
EME102: Aktiva mikrovågskretsar EME101: Active microwave circuits
MCC045: Fotonik MCC046: Fotonik och laserteknik
MCC046: Fotonik och laserteknik MCC045: Fotonik
MCC051: Laser engineering MCC052: Laserteknik
MCC052: Laserteknik MCC053: Laserteknik
MCC052: Laserteknik MCC051: Laser engineering
MCC053: Laserteknik MCC052: Laserteknik
MCC121: Mikrovågsteknik och RRY036: Elektromagnetiska vågor och komponenter MCC036: Introduction to microwave and photonics engineering och MCC120: Foundations for microwave engineering
MCC140: Integrerad fotonik MCC141: Integrerad fotonik
MCC141: Integrerad fotonik MCC140: Integrerad fotonik
MCC141: Integrerad fotonik MCC142: Integrerad fotonik
MCC142: Integrerad fotonik MCC141: Integrerad fotonik
MCC170: Halvledarkomponenter för modern elektronik MKM135: Halvledarkomponenter
MKM135: Halvledarkomponenter MCC170: Halvledarkomponenter för modern elektronik
RRY015: Space science and techniques RRY016: Rymdfysik och rymdteknik
RRY016: Rymdfysik och rymdteknik RRY015: Space science and techniques
RRY036: Elektromagnetiska vågor och komponenter MCC036: Introduction to microwave and photonics engineering
RRY055: Mikrovågs- och optisk fjärranalys RRY056: Mikrovågs- och optisk fjärranalys
RRY056: Mikrovågs- och optisk fjärranalys RRY057: Elektromagnetiska sensorsystem
RRY056: Mikrovågs- och optisk fjärranalys RRY055: Mikrovågs- och optisk fjärranalys
RRY057: Elektromagnetiska sensorsystem RRY056: Mikrovågs- och optisk fjärranalys


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.