Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Tillåtna byten av obligatoriska kurser

MPMAR: SJÖFARTENS ORGANISATION OCH LEDNING, MASTERPROGRAM

Kurser som studenten saknar Kurser som kan ersätta kurser som studenten saknar
BOM015: Projektledning BOM016: Projektledning
BOM015: Projektledning MMS045: Projektledning
BOM015: Projektledning BOM017: Projektledning
BOM016: Projektledning BOM017: Projektledning
BOM016: Projektledning MMS045: Projektledning
BOM017: Projektledning MMS045: Projektledning
IEK312: Kvalitetsutveckling IEK313: Kvalitetsledning
IPE061: Risk management and safety SJO837: Risk- och säkerhetsstyrning
IPE061: Risk management and safety SJO836: Risk- och säkerhetsstyrning
IPE061: Risk management and safety SJO835: Risk- och säkerhetsstyrning
IPE062: Risk- och säkerhetsstyrning SJO835: Risk- och säkerhetsstyrning och SJO837: Risk- och säkerhetsstyrning
IPE062: Risk- och säkerhetsstyrning SJO835: Risk- och säkerhetsstyrning och SJO837: Risk- och säkerhetsstyrning
IPE062: Risk- och säkerhetsstyrning IPE061: Risk management and safety
MMS045: Projektledning MMS046: Projektledning
MMS045: Projektledning MMS046: Projektledning
MMS046: Projektledning MMS045: Projektledning
SJO367: Forskningsmetodik SJO369: Forskningsmetodik
SJO367: Forskningsmetodik SJO368: Forskningsmetodik
SJO368: Forskningsmetodik SJO369: Forskningsmetodik
SJO820: Maritim energistyrning SJO850: Marin miljö, energi- och miljöstyrning
SJO830: Marin miljö och miljöstyrning SJO850: Marin miljö, energi- och miljöstyrning
SJO835: Risk- och säkerhetsstyrning SJO836: Risk- och säkerhetsstyrning
SJO835: Risk- och säkerhetsstyrning SJO837: Risk- och säkerhetsstyrning
SJO836: Risk- och säkerhetsstyrning SJO837: Risk- och säkerhetsstyrning
SJO837: Risk- och säkerhetsstyrning SJO838: Risk- och säkerhetsstyrning
SJO837: Risk- och säkerhetsstyrning SJO838: Risk- och säkerhetsstyrning
SJO838: Risk- och säkerhetsstyrning SJO837: Risk- och säkerhetsstyrning
TEK480: Ekonomistyrning TEK482: Ekonomistyrning
TEK480: Ekonomistyrning TEK481: Ekonomistyrning
TEK481: Ekonomistyrning TEK482: Ekonomistyrning


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.