Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Tillåtna byten av obligatoriska kurser

MPDCM: ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM

Kurser som studenten saknar Kurser som kan ersätta kurser som studenten saknar
ACE125: Fastighetsekonomi ACE126: Fastighetsmarknad och -värde
ACE126: Fastighetsmarknad och -värde ACE125: Fastighetsekonomi
BOM185: Design management BOM186: Design management
BOM186: Design management BOM185: Design management
LBT431: Ekonomi- och verksamhetsstyrning LBT432: Ekonomi- och verksamhetsstyrning
LBT432: Ekonomi- och verksamhetsstyrning LBT431: Ekonomi- och verksamhetsstyrning
TEK140: Kontraktsrelationer i byggandet TEK141: Kontraktsrelationer i byggandet
TEK141: Kontraktsrelationer i byggandet TEK140: Kontraktsrelationer i byggandet


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.