Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Tillåtna byten av obligatoriska kurser

MPDCF: ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM

Kurser som studenten saknar Kurser som kan ersätta kurser som studenten saknar
BOM015: Projektledning BOM017: Projektledning
BOM015: Projektledning BOM016: Projektledning
BOM016: Projektledning BOM015: Projektledning
BOM016: Projektledning BOM017: Projektledning
BOM017: Projektledning BOM016: Projektledning
BOM017: Projektledning ACE115: Projektledning inom byggsektorn
BOM135: Fastighetsekonomi ACE125: Fastighetsekonomi
BOM180: Design management BOM185: Design management
BOM185: Design management BOM180: Design management
IEK312: Kvalitetsutveckling IEK313: Kvalitetsledning
IEK313: Kvalitetsledning IEK312: Kvalitetsutveckling


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.