Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
LBT461 - Value management
 
Ägare: TIPML
3,0 Poäng (ECTS 4,5)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: C
Institution: 50 - BYGG- OCH MILJÖTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0106 Projekt 3,0 p Betygskala: TH   3,0 p    

I program

TIPML INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:Ersätter

LBT460   Value Management


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Högskoleingenjörsexamen, teknologie kandidatexamen eller motsvarande.

Syfte

Kursen syfter till att göra studenten förtrogen med begreppet Value Management som ett medel vid projektstyrning.

Mål

Studenten skall efter genomförd kurs kunna utnyttja Value Management i sitt arbete som projektledare.

Examination


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.