Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TDA360 - Datorgrafik
 
Ägare: TDATA
4,0 Poäng (ECTS 6)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: C
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0101 Tentamen 4,0 p Betygskala: TH   4,0 p   28 Okt 2006 em V,  18 Jan 2007 em V,  30 Aug 2007 em V
0201 Laboration 0,0 p Betygskala: UG   0,0 p    

I program

TELTA ELEKTROTEKNIK, Årskurs 4 (valbar)
TITEA INFORMATIONSTEKNIK - Software development and management, Årskurs 4 (valbar)
TITEA INFORMATIONSTEKNIK - Datakommunikation, Årskurs 4 (valbar)
TITEA INFORMATIONSTEKNIK - Inbyggda system, Årskurs 4 (valbar)
TITEA INFORMATIONSTEKNIK - Interaktionsdesign, Årskurs 4 (valbar)
TITEA INFORMATIONSTEKNIK - Bioinformatik, Årskurs 4 (valbar)
TITEA INFORMATIONSTEKNIK - Interaktiva simuleringar, Årskurs 4 (obligatorisk)
TITEA INFORMATIONSTEKNIK, Årskurs 3 (valbar)
TAUTA AUTOMATION OCH MEKATRONIK, Årskurs 4 (valbar)
TDATA DATATEKNIK - Algoritmer, Årskurs 4 (valbar)
TDATA DATATEKNIK - Interaktiva simuleringar och spel, Årskurs 4 (obligatorisk)
TTFYA TEKNISK FYSIK, Årskurs 4 (valbar)

Examinator:

Professor  Ulf AssarssonBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Du måste ha kunskaper i något av de vanliga programspråken (Java, C/C++, Ada eller Pascal) och känna till datalogiska begrepp som listor och träd. I kursen finns matematiska inslag (men den har inte matematisk betoning). Du måste därför ha tillägnat dig kunskaper i linjär algebra (vektorer, matriser och transformationer). Kursen ger dig chansen att repetera dem och se dem praktiskt tillämpade.

Syfte

Kursen avser att ge grundläggande kännedom om utrustning, programvara och principer för framställning av bilder i olika former med hjälp av dator (datorgrafik).

Innehåll

Teori: Översikt av tillämpningsområden för datorgrafik. Egenskaper hos utrustning för grafisk presentation. Rastrering illustrerad med algoritmer för generering av linjer. Två- och tredimensionella transformationer. Övergång från en 3D-värld till en 2D-bild. Dolda ytor. Fotorealism: Belysningsmodeller, strålföljning och radiositetsmetoden, texturering med tillämpningar. B-splines/NURBS för kurvor och ytor. Grafik i andra system (t ex PostScript, MATLAB, VRML, Java, X). Lagringsformat. Fraktaler och kaos. Animering. Beräkningsgeometri. Effektiviseringar. Utblickar mot virtuell verklighet och multimedia. Vertex- och fragmentprogram.
Programvara: Den etablerade grafiska standarden OpenGL (bibliotek för 3D-grafik) används för att illustrera många begrepp. Dessutom möter du bl a modellerings- och strålföljningsprogram.

Organisation

Undervisningen består av föreläsningar och laborationer. Laborationerna innebär konstruktion och utnyttjande av grafisk programvara, eventuellt i anslutning till tillämpningsområde av särskilt intresse för den studerande.

Litteratur

Kursen täcks med diverse småskrifter och OH-material. Vid senaste genomförandet av kursen rekommenderades bl a Hill: Computer Graphics Using OpenGL, 2nd ed, Prentice-Hall 2000 alternativt Akenine-Möller/Haines: Real-Time Rendering, 2nd ed, A K Peters 2002. Aktuell information om litteratur ges före kursstart på kursens webbsida.

Examination

Skriftlig tentamen. För slutbetyg fordras även godkända laborationer. Betygskala: U, 3, 4, 5.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.