Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
EEK185 - Power system design
 
Ägare: EPMAS
4,0 Poäng (ECTS 6)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: C
Institution: 47 - ENERGI OCH MILJÖ


Undervisningsspråk: Engelska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0102 Tentamen 4,0 p Betygskala: TH   4,0 p   21 Dec 2006 fm M,  14 Apr 2007 fm V,  21 Aug 2007 fm V

I program

TELTA ELEKTROTEKNIK, Årskurs 4 (valbar)
EPMAS MSc PROGRAMME IN ELECTRIC POWER ENGINEERING, Årskurs 1 (valbar)
TIELL ELEKTROINGENJÖR - elkraftsteknik, Årskurs 3 (obligatorisk)

Examinator:

Professor  Jaap DaalderBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Syfte

The aim of this course is to provide the student an adequate level of understanding of all the aspects of design, operation, protection and control of electric power systems.

Innehåll

The course treats the large-scale transmission and distribution of electrical energy. Tools are developed to model the main components in a power system, such as transmission lines, transformers and generators. Power flows in small networks are determined using different methods. Load flows in large networks are analysed by admittance matrix calculations and algorithms. The angular instability of large systems and the means to maintain stability will be another topic.

Organisation

Lectures, tutorials and laboratory experiments

Litteratur

Course Compendium
Reference text books will be listed during the course.

Examination

Written examination


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.