Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
LBT470 - Environmental Management
 
Ägare: TIPML
3,5 Poäng (ECTS 5,25)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: C
Institution: 50 - BYGG- OCH MILJÖTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0102 Projekt 3,5 p Betygskala: TH   3,5 p    

I program

TIPML INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Tekniklektor  Bert LuvöBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Högskoleingenjörsexamen, teknologie kandidatexamen eller motsvarande.

Syfte

Kursen skall ge en förståelse för miljöfrågornas betydelse i projektledningssituationer.

Mål

Studenten skall kunna hantera miljöaspekterna på ett lämpligt sätt i sin ledarroll. Studenten skall kunna bedöma miljöaspekternas ekonomiska och förtroendemässiga betydelse och kunna bedöma projektets genomförbarhet.

Innehåll

Kursen består av föreläsningar och seminarier. Seminarierna behandlar olika teman. Studenten skall vara väl förberedd vid seminarierna och ett aktivt deltagande förutsätts. Muntliga och skriftlilga redovisningar sker under kursens gång.

I kursen behandlas miljöfrågorna ur en mängd olika perspektiv. Europeisk lagstiftning behandlas. Förutsättningar för projektets genomförbarhet ur miljösynpunkt studeras.

Litteratur

Material, som studenten själv söker för att lösa förelagda uppgifter.
Övrig litteratur meddelas vid kursstart.

Examination

Det ges ingen tentamen i kursen. Examination sker genom aktivt deltagande i seminarier och andra undervisningstillfällen samt med muntliga och skriftliga redovisningar.

Betygsskalan 3, 4 och 5 används. Betyg sätts även enligt Northumbrias betygssystem (%).


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.