Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
LBT450 - Human Resource Management
 
Ägare: TIPML
3,5 Poäng (ECTS 5,25)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: C
Institution: 50 - BYGG- OCH MILJÖTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0102 Projekt 3,5 p Betygskala: TH   3,5 p    

I program

TIPML INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Tekniklektor  Bert LuvöBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Högskoleingenjörsexamen, teknologie kandidatexamen eller motsvarande.

Syfte

Kursen syftar till att ge en föreståelse för projektledning utifrån ett beteendevetenskapligt perspektiv. Kursen skall tillhandahålla grundläggande begrepp, teorier samt ge en praktisk orientering i projektledningens psykologiska problematik.

Mål

Studenten skall efter genomförd kurs ha utvecklat tekniker och en strategisk policy för management av personal för att nå en god personalhantering.

Innehåll

Undervisningen sker i form av föreläsningar, obligatoriska litteraturseminarier, samt ett praktiskt/teoretiskt projektarbete som studenterna genomför självständigt i grupper om tre, vilket stimulerar samarbete.

Kursen behandlar projektledning, projektpsykologi, projektpolitik och konflikthantering.

Organisation

Föreläsningar och seminarier.
Grupparbeten och individuella arbeten.

Om utländska studenter deltar i kursen genomförs den helt på engelska. Studenternas arbeten skrivs på engelska.

Litteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination

Det ges ingen tentamen i kursen. Examinationen sker genom muntliga litteraturseminarier, ett projektarbete som examineras dels muntligt i storgrupp, dels bedöms kvalitén av det skrivna projektarbetet. Examinationsseminarierna är obligatoriska.

Betygsskalan 3, 4 och 5 används. Betyg sätts även enligt Northumbrias betygssystem (%).

Om utländska studenter deltar i kursen genomförs den helt på engelska. Studenternas arbeten skrivs på engelska.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.