Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
LBT440 - Decision Making and Risk Management
 
Ägare: TIPML
3,0 Poäng (ECTS 4,5)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: C
Institution: 50 - BYGG- OCH MILJÖTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0102 Projekt 3,0 p Betygskala: TH   3,0 p    

I program

TIPML INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Tekniklektor  Bert LuvöBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Högskoleingenjörsexamen, teknologie kandidatexamen eller motsvarande.

Syfte

Syftet med kursen är att studenten skall utveckla beslutsfattande och riskanalystekniker tillämpbara vid Project Management.

Mål

Studenten skall kunna identifiera och prioritera bland nyckelfaktorer under närvaro av ett antal olika riskfaktorer.

Innehåll

Kursen består av föreläsningar och seminarier. Olika praktikfall behandlas.

Följande avsnitt studeras:
Riskplanering i en projektbeslutsmodell.
Riskidentifiering och kvantifiering.
Konsekvenser och riskkontroll.
Olika tekniker lämpliga för risk management.

Risk management tränas i olika Case studies. som behandlas i work shops och seminarier.

Om utländska studenter deltar i kursen genomförs den helt på engelska. Studenternas arbeten skrivs på engelska.

Organisation

Föreläsningar, övningar och seminarier.
Gruppuppgifter och individuella arbetsuppgifter, som redovisas såväl skriftligt, som muntligt.

Litteratur

Meddelas vid kursstart

Examination

Det ges ingen tentamen i kursen. Examination sker genom aktivt deltagande i seminarier och andra undervisningstillfällen samt med muntliga och skriftliga redovisningar.

Beygsskalan 3, 4 och 5 används. Betyg sätts även enligt Northumbrias betygssystem (%).


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.