Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
LBT430 - Financial Management
 
Ägare: TIPML
3,5 Poäng (ECTS 5,25)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: C
Institution: 50 - BYGG- OCH MILJÖTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0102 Projekt 3,5 p Betygskala: TH   3,5 p    

I program

TIPML INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Tekniklektor  Bert LuvöBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Högskoleingenjörsexamen, teknologie kandidatexamen eller motsvarande.

Syfte

Syftet med kursen är att ge en förståelse för Financial Management och en kunskap om procedurer och tekniker som används inom området. I kursen studeras de strategier som används för effektiv kontroll av olika projekt. Internationella aspekter på Financial Management belyses.

Mål

Studenten skall efter kursen ha en god inblick i finansiella strategier som används för effektiv kontroll av olika projekt. Studenten skall kunna upprätta en affärsplan för flera år, med hänsyn tagen till bl a marknad, produktutveckling och produktstrategi. Studenten skall kunna analysera olika strategier för företaget när ett projekt skall genomföras.

Innehåll

Kursen består av föreläsningar och övningar. Mål och användning av en affärsplan, olika affärskoncept, marknadsplan, produktstrategi, produktutveckling, organisation och finansplan behandlas. Studenterna genomför själva en fiktiv finansplan och analyserar denna.

Om utländska studenter deltar i kursen genomförs den helt på engelska. Studenternas arbeten skrivs på engelska.

Organisation

Föreläsningar och övningar
Projektarbeten, som redovisas såväl skriftligt som muntligt.

Litteratur

Meddelas vid kursstart

Examination

Det ges ingen tentamen i kursen. Examination sker genom aktivt deltagande i seminarier och andra undervisningstillfällen samt med muntliga och skriftliga redovisningar.

Betygsskalan 3, 4 och 5 används. Betyg sätts även enligt Norhumbrias betygssystem (%).


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.