Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
LBT420 - Project Information Systems
 
Ägare: TIPML
3,5 Poäng (ECTS 5,25)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: C
Institution: 50 - BYGG- OCH MILJÖTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0102 Projekt 3,5 p Betygskala: TH   3,5 p    

I program

TIPML INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Tekniklektor  Bert LuvöBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Högskoleingenjörsexamen. Teknologie kandidatexamen eller motsvarande.

Syfte

Syftet med kursen är att studenten skall förstå behovet av relevanta informationssystem för den enskildes, för företagets och industrins bästa.

Mål

Kursen skall ge en bild av ett strategiskt användande av relevanta applikationer för professionellt användande. Studenten skall utveckla en förståelse för hur olika informationssystem påverkar företagets ledning och funktion. I kursen analyseras inverkan av IT inom Project Management.

Innehåll

Kursen behandlar Project Management och informationssystem ur olika aspekter.
Ämnesområden är:
Project IT support
Document and knowledge management
Strategy decision about IT use in project management
Knowledge management and IT use in projects
Project modelling and integrated data-bases
E-commerce in organisation.

Kursen består av föreläsningar och seminarier. Gästföreläsare från näringslivet förekommer.

Om utländska studenter deltar i kursen genomförs den helt på engelska. Studenternas arbeten skrivs på engelska.

Organisation

Föreläsningar, övningar och seminarier.
Gruppuppgifter och enskilda uppgifter, som redovisas skriftligt och muntligt.

Litteratur

Meddelas vid kursstart

Examination

Det ges ingen tentamen i kursen. Examination sker genom aktiv deltagande i seminarier och andra undervisningstillfällen samt med muntliga och skriftliga redovisningar.

Betygsskalan 3, 4 och 5 används. Betygs sätts även enligt Northumbrias betygssystem (%).


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.