Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MPP130 - PU-B: konstruktionsanalys och design för X
 
Ägare: TMASA
3,0 Poäng (ECTS 4,5)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: D
Institution: 44 - PRODUKT- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0104 Konstruktionsövning 3,0 p Betygskala: TH   1,0 p 2,0 p    

I program

TDESA TEKNISK DESIGN - Produktutveckling, Årskurs 4 (obligatorisk)
TMASA MASKINTEKNIK - Produktutveckling, Årskurs 4 (obligatorisk)

Examinator:

Professor  Hans JohannessonBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Rekommenderade: Maskinkonstruktion M3 , CAD och PDM M4.

Syfte

Kursens syfte är att kursdeltagarna efter avslutad kurs skall behärska presenterade metoder och kunna tillämpa dessa i PU-fördjupningens projektdel

Innehåll

I kursen behandlas: PU och systematisk konstruktion, axiomatisk konstruktion, statistisk försöksplanering, DFQ - Design for Quality, DFM - Design for Manufacturing, DFE - Design for Environment.

Organisation

Kursens lärarledda del består av föreläsningar (18 tim) och konstruktionsövningar (18 tim). Vid föreläsningarna presenteras metoder för konstruktionsanalys och DFX. De tilläpas sedan i konstruktionsövningarna på problem kopplade till PU-fördjupningens projektdel.

Litteratur

Karl T. Ulrich, Steven D. Eppinger: Product Design and Development, McGraw-Hill, 1995.
Mörup M. Design for Quality. Inst. of Engineering Design, Technical Univ. Of Denmark.
Olesen J. Miljörigtig konstruktion. IPU, Danmarks Tekniska Universitet.
Papers och särtryck.

Examination

Skriftliga redovisningar (rapporter) av konstruk- tionsövningsuppgifter .


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.