Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
IMA041 - Industriell marknadsföring
 
Ägare: TIEKA
5,0 Poäng (ECTS 7,5)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: A
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0101 Tentamen 5,0 p Betygskala: TH   5,0 p   01 Apr 2005 fm V,  25 Aug 2005 fm V

I program

TDESA TEKNISK DESIGN, Årskurs 4 (valbar)
TELTA ELEKTROTEKNIK, Årskurs 4 (valbar)
TAUTA AUTOMATION OCH MEKATRONIK, Årskurs 4 (valbar)
TDATA DATATEKNIK, Årskurs 3 (valbar)
TDATA DATATEKNIK - Valfria kurser utanför inriktningarna, Årskurs 4 (valbar)
TKEFA KEMITEKNIK MED FYSIK, Årskurs 4 (valbar)
TITEA INFORMATIONSTEKNIK, Årskurs 3 (valbar)
TITEA INFORMATIONSTEKNIK, Årskurs 2 (valbar)
TTFYA TEKNISK FYSIK, Årskurs 4 (valbar)
TKMTA KEMITEKNIK, Årskurs 4 (valbar)
TMASA MASKINTEKNIK, Årskurs 4 (valbar)
TKMTL KEMITEKNIK (INGENJÖRSEXAM.PÅ KEMIINGENJÖRSLINJEN), Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Professor  Lars-Erik GaddeBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

IEK330 Industriell ekonomi I.

Syfte

Kursen handlar om affärsprocesser mellan företag. Dessa processer studeras dels ur det säljande företagets perspektiv, dels ur det köpande. Kursen består därför av två huvudmoment: marknadsföring och inköp.

Innehåll

Affärsförbindelser på industriella marknader kännetecknas ofta av långsiktighet till följd av de produktions-, distributions- och utvecklingsanpassningar som många gånger är nödvändiga för att effektivisera verksamheten hos köpare och säljare. Hur man skapar och utvecklar affärsrelationer med andra företag är därför det övergripande temat för kursen. Ur det säljande företagets perspektiv är frågan om uppbyggandet av ett distributionssystem en central strategisk fråga. Andra viktiga moment är relaterade till företagets marknadsplaneringsprocess, från utformningen av en affärsidé till de konkreta marknadsföringsåtgärderna. För det köpande företaget är nyckelfrågan att utveckla inköpsstrategier och leverantörsrelationer som bidrar till en effektiv resursförsörjning.

Organisation

Undervisningen är upplagd som en kombination av föreläsningar, grupparbete och enskilt arbete. Genom praktikfallsarbete och gästföreläsningar från industrin ges en praktisk anknytning till de teorier och metoder som presenteras.

Litteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination

Skriftlig tentamen samt poängbedömda inlämningsuppgifter.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.