Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TDA435 - Programmeringsteknik I, fk
 
Ägare: TIEKA
3,0 Poäng (ECTS 4,5)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: A
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0102 Tentamen 3,0 p Betygskala: TH   1,0 p 2,0 p   25 Maj 2005 em V   27 Aug 2005 fm V

I program

TMASA MASKINTEKNIK, Årskurs 3 (valbar)
TMASA MASKINTEKNIK, Årskurs 4 (valbar)
TIEKA INDUSTRIELL EKONOMI - Informationsteknik, Årskurs 2 (obligatorisk)
TIEKA INDUSTRIELL EKONOMI, Årskurs 4 (valbar)

Examinator:

Univ lektor  Christer CarlssonBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kurs i programmering, t ex TDA142 Programmering.

Syfte

Att bredda och fördjupa de kunskaper och färdigheter eleven har från den
grundläggande programmeringskursen.

Innehåll

Kursen fördjupar kunskaperna från grundkursen, framförallt inom områdena I/O, exceptions, objekt, klasser, arv, gränssnitt, abstrakta klasser och grafiska användargränssnitt.

Några helt nya koncept tas också upp, nämligen paket och trådar. Mycket handlar om att lära sig att hitta i Javas omfångsrika klassbibliotek.

En del av kursen handlar om olika datastrukturer, såsom länkade strukturer, listor, stackar, köer, träd, sökträd och hashtabeller.

Organisation

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och obligatoriska laborationer/inlämningsuppgifter. På övningarna studeras exempel på sådant som gåtts igenom på föreläsningarna.

Vid laborationerna får man praktisk erfarenhet av att utveckla program och att använda datorer. Laborationerna utgör ett viktigt praktiskt moment i kursen och är ganska arbetskrävande. Obligatoriska laborationer/inlämningsuppgifter kan förekomma varje vecka.

Litteratur

Information om aktuell litteratur ges innan kursstart på kursens hemsida och i kurs-PM.

Examination

Skriftlig eller muntlig tentamen. Godkända laborationer/inlämningsuppgifter. Betygskala: U, 3, 4, 5.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.