Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MPP010 - Projekt TD
 
Ägare: TDESA
5,0 Poäng (ECTS 7,5)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: A
Institution: 44 - PRODUKT- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING


Kurstillfälle 1


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0102 Projekt 5,0 p Betygskala: TH   2,5 p 2,5 p    

I program

TDESA TEKNISK DESIGN - Ergonomidesign, Årskurs 4 (obligatorisk)

Examinator:

Bitr professor  Per Olof WikströmKurstillfälle 2


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0102 Projekt 5,0 p Betygskala: TH   2,5 p 2,5 p    

I program

TDESA TEKNISK DESIGN - Industridesign, Årskurs 4 (obligatorisk)

Examinator:

Bitr professor  Per Olof WikströmKurstillfälle 3


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0102 Projekt 5,0 p Betygskala: TH   2,5 p 2,5 p    

I program

TDESA TEKNISK DESIGN - Interaktionsdesign, Årskurs 4 (valbar)

Examinator:

Bitr professor  Per Olof Wikström
Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Kurser inom valt fördjupningsområde.

Syfte

Projekt syfte är att inom valt fördjupningsområde i ett verklighetsanknutet projekt
ge deltagarna möjlighet att tillämpa och fördjupa inhämtad teoretisk kunskap från fördjupningsområdets kurser
möjlighet till en fortsatt, fördjupad träning i att utveckla ett metodiskt och kreativt arbetssätt och att utveckla en kritisk, reflekterande hållning till arbetsprocess och arbetsresultat.

Innehåll

Beroende på vald fördjupning kommer projektetarbetets fokus, innehåll och omfattning vara olika - bestäms vid kurssart.

Organisation

Projektet ingår i följande fördjupningar:
Industridesign/Produktutveckling
Människa-tekniksystem
Interaktionsdesign

Litteratur

Meddelas vid kurssart.

Examination

Betygsskala TH. Muntlig presentation och rapport. Övriga presentationshandlingar bestäms vid kursstart.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.