Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MPP020 - Datorstödd modellering, fk
 
Ägare: TDESA
5,0 Poäng (ECTS 7,5)
Betygskala: UG - Underkänd, Godkänd
Nivå: C
Institution: 44 - PRODUKT- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING


Kurstillfälle 1


Undervisningsspråk: Svenska
Max antal deltagare: 32

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0102 Inlämningsuppgift 5,0 p Betygskala: UG   5,0 p    

I program

TDESA TEKNISK DESIGN - Industridesign, Årskurs 4 (obligatorisk)

Examinator:

Tekniklektor  Håkan AlmiusKurstillfälle 2


Undervisningsspråk: Engelska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0102 Inlämningsuppgift 5,0 p Betygskala: UG   5,0 p    

I program

AINDE MSc PROGRAM IN AUTOMOTIVE INDUSTRIAL DESIGN ENGINEERING, Årskurs 2 (obligatorisk)
AINDE MSc PROGRAM IN AUTOMOTIVE INDUSTRIAL DESIGN ENGINEERING, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Tekniklektor  Håkan Almius
Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Moment 3 i kursen MMF225 Design och kommunikation samt moment 2 i kursen MMF271 Design och användaranpassning eller motsvarande kunskaper.

Syfte

Kursen skall ge en fördjupning och bygga på befintliga kunskaper i modellering och visualisering i 3D CAD - system.

Innehåll

Kursen syftar till att ge:
- Fördjupade kunskaper i modellering och visualisering i CAID - system av typen StudioTools (Alias|Wavefront)
- Fördjupade kunskaper i beredning för stillbildsrendering.
- Grundläggande färdigheter i animation för design
- Fördjupad förståelse kring modellering gentemot konstruktion, produktionsberedning samt modell- och prototypframställning.
- Fördjupade kunskaper i dataöverföring mellan CAD - system.

Organisation

Kursen kommer i huvudsak att omfatta handledda schemalagda övningar i datasal.
Teori och praktiska övningar blandas.

Litteratur

Anvisas vid kursstart.

Examination

För betyget godkänt krävs aktivt deltagande vid genomgångar och
övningar samt inlämning och redovisning av specificerade projekt.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.