Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MPP015 - Produktutformning fk
 
Ägare: TDESA
5,0 Poäng (ECTS 7,5)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: A
Institution: 44 - PRODUKT- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0102 Inlämningsuppgift 5,0 p Betygskala: TH   5,0 p    

I program

TDESA TEKNISK DESIGN - Industridesign, Årskurs 4 (obligatorisk)

Examinator:

Forskarassistent  Anders WarellBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

MPP020 Datorstödd modellering fk (eller motsvarande)
MMF295 Produktutformning

Syfte

Kursen syftar till:

- att ge en fördjupad kunskap om formens syntax: den visuella formens struktur, innehåll och funktionalitet, samt att utveckla förmågan att förstå, analysera, beskriva och specificera form
- att ge en förståelse för identitetsmässiga aspekter i produktformen
- att ge en introduktion till strategisk design och varumärkesbegreppet
- att ge en fördjupad kunskap om visuell perception och formupplevelse
- att ge en fördjupad kunskap om produktsemiotisk teori och metodik, kopplat
till formala produktutformningsaspekter
- att utveckla deltagarnas färdigheter att, utifrån en specifikation, med
gestaltningsmässiga medel utveckla produktform som uppfyller
formalestetiska, semiotiska och funktionella kriterier.

Innehåll

Kursens huvudteman är bl.a.:

Perception och upplevelse: gestaltteori, gestaltlagarna, kompositionslagar, visuellt tänkande
Formteori: formens morfologi, organisation, artikulation, formens struktur, innehåll, funktionalitetens dikotomi, produktens dimensioner, organteori
Produktformningsmetodik: metoder för formanalys och formvärdering, formspecifikation och formsyntes

I olika kursprojekt omsätts kursens teoretiska innehåll till produktutformningsuppgifter med hjälp av presenterade metoder och verktyg.

Organisation

Kursen omfattar föreläsningar och seminarier samt delvis handledda seminarie- och gestaltningsövningar. Övningarna kompletteras med individuell och gemensam kritik.
Kursen kan komma att samordnas/integreras med Projekt TD.

Litteratur

Wim Muller, Order and meaning in design
Robert H McKim, Experiences in visual thinking
Anders Warell, Design Syntactics - A Functional Approach to Visual Product Form
Övrig litteratur anvisas vid kursstart.

Examination

Betygsättning sker enligt skalan: Underkänd, 3, 4 och 5.
För betyget godkänd krävs aktiv närvaro under föreläsningar och seminarier samt väl genomförda och godkända övningsuppgifter.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.