Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TMA780 - Matematik D2
 
Ägare: TDATA
4,0 Poäng (ECTS 6)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: A
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0196 Tentamen 4,0p Betygskala: TH   4,0p   21 Okt 2004 fm V   14 Jan 2005 fm V,  16 Aug 2005 em V

I program

TDATA DATATEKNIK, Årskurs 2 (obligatorisk)
TITEA INFORMATIONSTEKNIK, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Docent  Johan KarlssonBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Syfte

Kursens syfte är att förmedla de grundläggande idéerna i spektral- och modalanalys samt något om partiella differentialekvationer för kommande kursers behov. Dessutom gör vi en del abstraktare linjär algebra för att få en enhetligare
bild av delar av de tidigare kurserna.

Innehåll

Fourierserier, Fouriers metod, Fouriertransformer, något om relationen med Laplacetransformer, linjära rum, minstakvadratmetoden, abstrakta ortogonalsystem, extremvärden under bilvillkor.

Litteratur

Peterson:Fourieranalys
Adams: Calculus, a complete course
Andersson m.fl. Linjär algebra med geometri

Examination

Inlämningsuppgifter under kursens gång och en skriftlig tentamen i slutet av kursen. Differentierad betygskala.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.