Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
IPE040 - Människa - maskinsystem, forts-kurs
 
Ägare: TAUTA
3,3 Poäng (ECTS 4,95)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: A
Institution: 44 - PRODUKT- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0192 Projekt 3,3 p Betygskala: TH   3,3 p    

I program

TDESA TEKNISK DESIGN, Årskurs 4 (valbar)
TMASA MASKINTEKNIK, Årskurs 4 (valbar)
TITEA INFORMATIONSTEKNIK, Årskurs 3 (valbar)
TAUTA AUTOMATION OCH MEKATRONIK, Årskurs 4 (valbar)
TDATA DATATEKNIK, Årskurs 3 (valbar)
TDATA DATATEKNIK - Valfria kurser utanför inriktningarna, Årskurs 4 (valbar)

Examinator:

Bitr professor  Anna-Lisa Osvalder


MTS-kurs


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Syfte

Kursen är fortsättningskurs till Människa-maskinsystem och syftar till att fördjupa förståelsen av människan som beslutsfattare och aktör i ett människa-maskinsystem och vilka faktorer som påverkar prestationsförmåga, risker för felhandlingar, arbetsmotivation, stress etc. Kursen fokuseras på hur denna kunskap skall användas för val och utformning av tekniska lösningar, särskilt inom området informationsteknologi som
- underlättar mottagning och bearbetning av information
- minimerar felhandlingar
- ökar tillgänglighet och inlärning utan omfattande förkunskaper, träning eller systemerfarenhet
- reducerar stressbelastning i samband med övervakning och beslut.

Innehåll

Kursen innehåller en litteraturdel kopplat till teori om människa-maskinsystem och ett stort projektarbete där den teoretiska kunskapen tillämpas. Projektet presenteras muntligt för kursdeltagare och skriftlig rapport lämnas in.

Examination

Godkänd projektrapport. Skriftlig rapport och muntlig presentation betygsätts. Betygsskala: TH.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.