Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
IAR060 - Integrerad produktutveckling och projektledning
 
Ägare: TMASA
5,0 Poäng (ECTS 7,5)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: D
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0198 Tentamen 5,0 p Betygskala: TH   5,0 p   16 Mar 2005 fm V   25 Aug 2005 em V

I program

TDESA TEKNISK DESIGN, Årskurs 4 (valbar)
TMASA MASKINTEKNIK - Produktutveckling, Årskurs 4 
TMASA MASKINTEKNIK - Industriell Produktion och Organisation, Årskurs 4 (valbar)
TMASA MASKINTEKNIK, Årskurs 4 (valbar)
TAUTA AUTOMATION OCH MEKATRONIK, Årskurs 4 (valbar)

Examinator:
Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Syfte

Kursens syfte är att lyfta fram och närmare belysa ett antal viktiga förutsättningar och krav för en effektiv produktutvecklingsprocess. Avsikten är att ge deltagarna en djupare förståelse för olika pro-duktutvecklingsstrategier och konceptutvecklingsmetoder. Kursen behandlar vidare ledning och organisation av utvecklingsprojekt - projektleda-rens roll och funktion, ekonomistyrning samt ledning av tvärfunktionella team. Kursen vänder sig främst till de som kommer att arbeta som pro-jektdeltagare, produktchef, projektledare och/eller konsulter i större projekt, baserade på tvärfunktionella team som organisationsform.

Innehåll

Kursen är upplagd som en kombination av föreläs-ningar och ett antal fördjupningsanalyser/uppgifter. Föreläsningsserien avser att lyfta fram och pre-sentera ett antal aktuella och ämnesrelevanta frå-geställningar. Syftet med fördjupningsuppgiften är en "state-of-the-science" beskrivning avseende framgångsrika arbetssätt, viktiga principer, lärdomar och effekter etc. inom respektive område.
Kursmoment
Tidsbaserat produktutvecklingsarbete
Konstruktion av produktionsvänliga produkter
Projektledning/styrning
Teamorganisation
Projektledarfunktionen
Nya prototypframtagningsmetoder
Avancerade ingenjörsverktyg
Plattforms- och produktfamiljsutveckling
Tvärfunktionella projektgrupper
Leverantörsinvolvering i produktutveckling
Produktutvecklingsprocessens olika steg
Budgetstyrning av utvecklingsarbete

Litteratur

Revolutionizing Product Development. Wheel-wright & Clark. Övrigt material anvisas vid kursstart

Examination

All undervisning i kursen kan utgöra grund för examination. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. Betygsskala TH


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.